Nasza misja to zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla klientów prywatnych i biznesowych, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, szerokiemu portfolio produktów oraz profesjonalnemu podejściu, jesteśmy gotowi sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Zdarzenia losowe w nieruchomości – od czego chroni polisa?

  • In Europa |
  • Zdarzenia losowe w nieruchomości – od czego chroni polisa?
polisa na nieruchomość

Ubezpieczenie nieruchomości może nas zabezpieczyć przed zdarzeniami losowymi, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec. Pożar, huragan, powódź, eksplozja mogą pozbawić nas całego majątku. Dlatego warto ubezpieczyć nieruchomość od zdarzeń losowych. Ubezpieczyć można dom, mieszkanie lub dom w budowie.

Odszkodowanie z polisy mieszkaniowej może okazać się jedynym ratunkiem w przypadku na przykład pożaru lub powodzi. Wykupując ubezpieczenie nieruchomości, trzeba dokładnie przeanalizować jakie ryzyka obejmuje. Zwykle standardowa polisa obejmuje kilkanaście ryzyk, ale można wykupić dodatki i tym samym rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o kolejne nieprzewidziane sytuacje losowe.

Zdarzeniem losowym w ubezpieczeniu nieruchomości określa się sytuacje, które powodują szkodę na mieniu lub zdrowiu, mają miejsce w określonym miejscu i czasie oraz występują niezależnie od naszej woli. Wśród zdarzeń losowych wymienia się działanie czterech żywiołów, czyli wody, ognia, wiatru i ziemi, ale sytuacji, od których skutków możemy się ubezpieczyć, jest dużo więcej, a przyczyny szkody nie muszą być związane z działaniem sił natury. Do kategorii zdarzeń losowych można zaliczyć także sytuacje spowodowane błędem człowieka, takie jak na przykład uderzenie samochodu lub upadek samolotu, ale również szkody powstałe w wyniku celowego działania człowieka, na przykład wandalizm i kradzież z włamaniem.

Polisa ubezpieczeniowa chroni nieruchomość przed kilkunastoma ryzykami, między innymi przed pożarem, powodzią, zalaniem, przepięciem, eksplozją, implozją, uderzeniem lub upadkiem samolotu, huraganem, upadkiem drzewa lub masztu, uderzeniem pojazdu mechanicznego, gradobiciem, obfitymi opadami śniegu i zaleganiem śniegu, trąbą powietrzną, pękaniem mrozowym, trzęsieniem ziemi, lawiną, osuwaniem się ziemi, skutkami akcji ratowniczej, ale również stłuczeniem szklanych przedmiotów. Część wymienionych ryzyk objęta jest podstawowym wariantem polisy ubezpieczeniowej, a za inne trzeba dodatkowo zapłacić. Ubezpieczenie nieruchomości może także uwzględniać ryzyka kradzieżowe, wandalizm, dewastację.

Jeśli mamy wykupione ubezpieczenie nieruchomości i dojdzie do powstania szkody, trzeba ją zgłosić do ubezpieczyciela. W przypadku zdarzeń losowych najpierw trzeba jednak ograniczyć rozmiar szkody i, jeśli sytuacja tego wymaga, wezwać policję lub straż pożarną. W przypadku interwencji służb należy pozyskać na jej temat notatkę z potwierdzeniem. Szkodę należy udokumentować, a dokumentację przekazać ubezpieczycielowi. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłacenie bezspornej części rekompensaty finansowej od momentu zgłoszenia szkody. Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia lub wypłaci je w zbyt małej wysokości, osoba ubezpieczona może dochodzić swoich praw w sądzie.

Zawierając umowę ubezpieczenia, trzeba pamiętać o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli okolicznościach, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Wyłączenia mogą obejmować szkody, które powstały wskutek rażącego niedbalstwa, braku wymaganych przeglądów, upadku drzewa na dom, jeśli wycinka odbywała się nielegalnie, czy zalania wynikającego z nieprawidłowego podłączenia pralki.

Napisz komentarz

Pola (*) są wymagane