Nasza misja to zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla klientów prywatnych i biznesowych, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, szerokiemu portfolio produktów oraz profesjonalnemu podejściu, jesteśmy gotowi sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Czym się zajmuje agent ubezpieczeniowy – zakres obowiązków

  • In Europa |
  • Czym się zajmuje agent ubezpieczeniowy – zakres obowiązków
agent ubezpieczeniowy

Firmy ubezpieczeniowe dają możliwość skorzystania z oferty bezpośrednio w ich oddziałach, na stronie WWW oraz przez agentów. Ci agenci są kojarzeni głównie ze specjalistami, którzy pomagają w wyborze najlepszej oferty ubezpieczeniowej wielu towarzystw, ale to nie do końca prawda. Kim konkretnie jest agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy – kto to?

To specjalista, który oferuje produkty ubezpieczeniowe jednego towarzystw i ma prawo do zawierania umów z klientami w imieniu tego zakładu. Koncentruje się zarówno na odbiorcach indywidualnych, jak i małych firmach. Agent ubezpieczeniowy może być osobą prawną, fizyczną lub podmiotem niemającym osobowości prawnej. Wyróżnia się agentów pełnomocników, zawierających umowy, i agentów pośredników, którzy jedynie przedstawiają ofertę.

Agenci mogą reprezentować jednego ubezpieczyciela. Ci, którzy oferują produkty kilku towarzystw to tzw. multiagenci.

Uwaga: agent ubezpieczeniowy musi obowiązkowo posiadać polisę OC, która chroni go przed ponoszeniem finansowych kosztów szkód wyrządzonych innym w ramach swojej działalności.

Agent ubezpieczeniowy – czym się zajmuje?

Taki specjalista podejmuje się przede wszystkim prezentowania ofert ubezpieczyciela, pozyskiwania kontaktów i zawierania umów. Agent buduje bazę klientów, rozwija ją, oferuje różne produkty ubezpieczeniowe. Jednocześnie musi chronić dane osobowe odbiorców, a także nie ukrywać przed nimi, dla kogo pracuje. Klienci powinni być świadomi, że reprezentuje on określone towarzystwo, a nie analizuje wszystkie oferty rynkowe.

Zadaniem agenta jest zazwyczaj realizacja indywidualnych planów sprzedażowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku towarzystwa ubezpieczeniowego, a także współpraca z działem likwidacji szkód.

Kto może zostać agentem ubezpieczeniowym?

W 2014 roku zawód ten objęła deregulacja, co jednak nie oznacza, że każdy może go wykonywać. Taka osoba:

  • musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

nie może być skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko obrotowi gospodarczemu, ochronie informacji, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu i wiarygodności klientów;

  • musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  • musi zdać egzamin, który uprawnia do wykonywania zawodu;
  • musi dawać rękojmię poprawnego wykorzystania działań agencyjnych.

Przed deregulacją stawiano wyższe wymagania. Kandydat musiał ukończyć szkolenie, które trwało 152 godziny. Jego organizacją zajmowało się towarzystwo ubezpieczeniowe. W dalszym ciągu jednak agent musi zdać egzamin. Nie wszystkie towarzystwa całkowicie zrezygnowały z prowadzenia szkoleń. Część dalej je organizuje, ale zmienia się forma na zdalną naukę. Dla ubezpieczycieli to istotne, gdyż pozwala im to łatwiej wytypować kandydatów, którzy są zaangażowani i powinni odnaleźć się w zawodzie.

Zarobki agentów są zróżnicowane i zależne głównie od skuteczności i doświadczenia.

Napisz komentarz

Pola (*) są wymagane