In.Europa

Co to jest In.Europa?

1.
Do tank, a nie think tank

Chcemy wybierać najważniejsze tematy europejskie i skutecznie wprowadzać je do debaty publicznej, nie chcemy zajmować się tylko produkcją kolejnych raportów dla ograniczonego grona ekspertów.

2.
Perspektywa obywatelska

Chcemy zajmować się takimi dziedzinami życia, w których Unia przynosi konkretne korzyści obywatelom, nie chcemy patrzeć na Unię w oderwaniu od otaczającej nas rzeczywistości.

3.
Nastawienie proeuropejskie

Wierzymy w projekt europejski i w korzyści, które przynosi Polsce i Polakom, nie chcemy się silić na sztuczny obiektywizm.

 

4.
Organizacja typu smart

Więcej może osiągnąć nieduży, elastyczny zespół, odważnie podejmujący wyzwania przy wsparciu doświadczonych współpracowników, nie potrzebujemy od razu tworzyć wielkiego biura z dziesiątkami pracowników.

5.
Nastawienie projektowe

Mamy zamiar rozwijać się, analizując konkretne zagadnienia dotyczące Unii, nie chcemy zajmować się tylko wielkimi ideami — choć w nie także wierzymy.

 
 
Chcemy wybierać najważniejsze tematy europejskie i skutecznie wprowadzać je do debaty publicznejAnna Radwan
Założycielka Instytutu Europa
 

Anna Radwan

Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz podyplomowych studiów europejskich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo tematyką europejską zajmuje się od 16 lat. Zaczynała jako wolontariuszka od zaangażowania w kampanię przed referendum na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następnie pracowała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana u boku jej ówczesnej szefowej, a obecnie europosłanki, Róży Thun. W latach 2006-2015 była szefową Fundacji Schumana (obecnie zasiada w Zarządzie tej organizacji). W 2016 roku była dyrektorką Instytutu Bronisława Komorowskiego. Autorka monografii „Schuman i jego Europa” (wyd. 2015). Jest mężatką i mamą trojga dzieci.

Andrzej Faryna

Absolwent Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie. Koordynator projektów w Instytucie Bronisława Komorowskiego (2016). Współpracownik i radca w Kancelarii Prezydenta RP (2015). Absolwent programu stażowego biura ministra spraw wewnętrznych. Członek zespołu wolontariuszy wpierających organizację Forum Ekonomicznego w Krynicy w latach 2011-2013. Interesuje się sektorem energetycznym, w szczególności bezpieczeństwem energetycznym RP w kontekście europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej.

Łukasz Lipiński

Redaktor Naczelny Polityka.pl. Dyrektor analiz w Polityce Insight (2013-2018). Przez 15 lat pracował w „Gazecie Wyborczej”, gdzie kierował działem krajowym (2008-2012), zagranicznym (2006-2008) i gospodarczym (wiceszef w latach 2001-2006). Marshall Memorial Fellow (2004), od 2007 r. członek komisji selekcyjnej tego programu. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

Jerzy Smoliński

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczył w tworzeniu służby prasowej w wojsku. Przygotowywał medialnie pierwsze kontyngenty wojskowe do misji poza granicami kraju. Realizował reportaże dla Telewizji Polskiej związane z problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa. W latach 2004-2006 pełni funkcję dyrektora ds. programowych TVP Poznań. Od 2007 r. do 2010 r. był doradcą Marszałka Sejmu RP odpowiedzialnym za kontakty z prasą, w latach 2010-2015 doradca Prezydenta RP.

Tomasz Nowakowski

Z Grupą TP związany od 2008 roku. Jako Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych, odpowiadał m.in. za sprawy, prawne, regulacyjne, bezpieczeństwo, obsługę władz spółki, strategię sponsoringową, komunikację PR oraz public affairs. W latach 2004-2007 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz sekretarzem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, a następnie szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2005-2007 pełnił również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowego Studium Prawa Francuskiego i Europejskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Poiters we Francji. Posiada tytuł doktora nauk prawnych

Ireneusz Bil

Dyrektor Fundacji Amicus Europae Aleksandra Kwaśniewskiego, Sekretarz Generalny Europejskiej Rady Pojednania i Tolerancji. W latach 1997-2004 ekspert w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Biurze Integracji Europejskiej oraz Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2005-2006 Zastępca Dyrektora i p.o. Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. Doktor ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i dyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) przy Uniwersytecie Warszawskim.

Jan Szyszko

Ukończył interdyscyplinarne studia europeistyczne na Kolegium Europejskim oraz politologię i geografię na Trinity College w Dublinie i Uniwersytecie Karola w Pradze. Stażysta Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Do końca lipca związany był z Polityką Insight gdzie odpowiadał za śledzenie wydarzeń politycznych w krajach członkowskich Unii i w Brukseli.

 
 

Bruksela

Cezary Lewanowicz

Ekspert w dziedzinie komunikacji publicznej i UE, od 2003 pracuje w dziale prasowym Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Rzecznik Komisji Europejskiej w zespole prasowym José Manuela Barroso (2010-2014). Koordynator katedry cywilizacji europejskiej prof. Bronisława Geremka przy Kolegium Europejskim w Natolinie (2002-2003). Dyrektor Departamentu Informacji w w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, odpowiedzialny m.in. za kampanię informacyjną rządu na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2000-2002). Pracował dla Zespołu Negocjacyjnego ds. członkostwa w UE. Był korespondentem „Tygodnika Powszechnego” w Paryżu. Publikacje m.in. w Tygodniku Nowoczesność, Gazecie Wyborczej, Le Figaro, Ouest-France, l’Express. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbony, Uniwersytetu Paris 8 i KSAP.

Adam Dorywalski

Magister europeistyki z Uniwersytetu w Maastricht (Holandia) oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staże w Ministerstwie Gospodarki i Parlamencie Europejskim oraz pracował w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (Holandia). Obecnie pracownik biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Specjalizuje się w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE oraz zna się na unijnym procesie decyzyjnym.

Berlin

Aleksandra Żebrowska

Absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Maastricht na kierunku studia europejskie. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako stażystka w Parlamencie Europejskim oraz w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, pracując następnie w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, strukturze instytucjonalnej UE oraz polityce niemieckiej.

 
 

Stażyści

Tatiana Barkovskiy

Studentka filologii francuskiej oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Na początku działalności akademickiej zaangażowała się w działalność samorządową jako przewodnicząca zarządu Instytutu Romanistyki, posłanka do Parlamentu Studentów UW i członkini jednej z jego komisji. Współpracuje z „Kulturą Liberalną”. Interesuje się zagadnieniami polityki polskiej i europejskiej oraz problematyką przemian zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, francusku i rosyjsku.

 
 

In.Europa

Partnerzy

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Orange Polska
Polityka
Polityka