In Europe We Trust
 

in.europa

Co to jest in.europa?

1.
Do tank, a nie think tank

Chcemy wybierać najważniejsze tematy europejskie i skutecznie wprowadzać je do debaty publicznej, nie chcemy zajmować się tylko produkcją kolejnych raportów dla ograniczonego grona ekspertów.

2.
Perspektywa obywatelska

Chcemy zajmować się takimi dziedzinami życia, w których Unia przynosi konkretne korzyści obywatelom, nie chcemy patrzeć na Unię w oderwaniu od otaczającej nas rzeczywistości.

3.
Nastawienie proeuropejskie

Wierzymy w projekt europejski i w korzyści, które przynosi Polsce i Polakom, nie chcemy się silić na sztuczny obiektywizm.

 

4.
Organizacja typu smart

Więcej może osiągnąć nieduży, elastyczny zespół, odważnie podejmujący wyzwania przy wsparciu doświadczonych współpracowników, nie potrzebujemy od razu tworzyć wielkiego biura z dziesiątkami pracowników.

5.
Nastawienie projektowe

Mamy zamiar rozwijać się, analizując konkretne zagadnienia dotyczące Unii, nie chcemy zajmować się tylko wielkimi ideami — choć w nie także wierzymy.

 
 
Chcemy wybierać najważniejsze tematy europejskie i skutecznie wprowadzać je do debaty publicznejAnna Radwan
Założycielka Instytutu in.europa
 

In.Europa

Zespół

Dowiedz się więcej
Anna Radwan

Anna
Radwan

Tomasz Nowakowski

Tomasz
Nowakowski

Cezary Lewanowicz

Cezary
Lewanowicz

Łukasz Lipiński

Łukasz
Lipiński

Jan Szyszko

Jan
Szyszko

Aleksandra Żebrowska

Aleksandra
Żebrowska

Jerzy Smoliński

Jerzy
Smoliński

Adam Dorywalski

Adam
Dorywalski

Marta Drewniak

Marta
Drewniak

Ireneusz Bil

Ireneusz
Bil

Ireneusz Bil

Karolina
Szymońska

In.Europa

Partnerzy

Erasmus+
 
 
 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Orange Polska
Polityka
Polityka