In.Europa

Zespół

Anna Radwan

Anna Radwan

Założycielka Instytutu in.europa. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz podyplomowych studiów europejskich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo tematyką europejską zajmuje się od 16 lat. Zaczynała jako wolontariuszka od zaangażowania w kampanię przed referendum na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następnie pracowała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana u boku jej ówczesnej szefowej, a obecnie europosłanki, Róży Thun. W latach 2006-2015 była szefową Fundacji Schumana (obecnie zasiada w Zarządzie tej organizacji). W 2016 roku była dyrektorką Instytutu Bronisława Komorowskiego. Autorka monografii „Schuman i jego Europa” (wyd. 2015). Jest mężatką i mamą trojga dzieci.

Andrzej Faryna

Andrzej Faryna

Absolwent Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie. Koordynator projektów w Instytucie Bronisława Komorowskiego (2016). Współpracownik i radca w Kancelarii Prezydenta RP (2015). Absolwent programu stażowego biura ministra spraw wewnętrznych. Członek zespołu wolontariuszy wpierających organizację Forum Ekonomicznego w Krynicy w latach 2011-2013. Interesuje się sektorem energetycznym, w szczególności bezpieczeństwem energetycznym RP w kontekście europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej.

Łukasz Lipiński

Łukasz Lipiński

Redaktor Naczelny Polityka.pl. Dyrektor analiz w Polityce Insight (2013-2018). Przez 15 lat pracował w „Gazecie Wyborczej”, gdzie kierował działem krajowym (2008-2012), zagranicznym (2006-2008) i gospodarczym (wiceszef w latach 2001-2006). Marshall Memorial Fellow (2004), od 2007 r. członek komisji selekcyjnej tego programu. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

Jerzy Smoliński

Jerzy Smoliński

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczył w tworzeniu służby prasowej w wojsku. Przygotowywał medialnie pierwsze kontyngenty wojskowe do misji poza granicami kraju. Realizował reportaże dla Telewizji Polskiej związane z problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa. W latach 2004-2006 pełni funkcję dyrektora ds. programowych TVP Poznań. Od 2007 r. do 2010 r. był doradcą Marszałka Sejmu RP odpowiedzialnym za kontakty z prasą, w latach 2010-2015 doradca Prezydenta RP.

Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

Z Grupą TP związany od 2008 roku. Jako Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych, odpowiadał m.in. za sprawy, prawne, regulacyjne, bezpieczeństwo, obsługę władz spółki, strategię sponsoringową, komunikację PR oraz public affairs. W latach 2004-2007 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz sekretarzem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, a następnie szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2005-2007 pełnił również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowego Studium Prawa Francuskiego i Europejskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Poiters we Francji. Posiada tytuł doktora nauk prawnych

Ireneusz Bil

Ireneusz Bil

Dyrektor Fundacji Amicus Europae Aleksandra Kwaśniewskiego, Sekretarz Generalny Europejskiej Rady Pojednania i Tolerancji. W latach 1997-2004 ekspert w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Biurze Integracji Europejskiej oraz Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2005-2006 Zastępca Dyrektora i p.o. Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. Doktor ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i dyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) przy Uniwersytecie Warszawskim.

Jan Szyszko

Jan Szyszko

Ukończył interdyscyplinarne studia europeistyczne na Kolegium Europejskim oraz politologię i geografię na Trinity College w Dublinie i Uniwersytecie Karola w Pradze. Stażysta Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Do końca lipca związany był z Polityką Insight gdzie odpowiadał za śledzenie wydarzeń politycznych w krajach członkowskich Unii i w Brukseli.

 
 

Bruksela

Cezary Lewanowicz

Cezary Lewanowicz

Ekspert w dziedzinie komunikacji publicznej i UE, od 2003 pracuje w dziale prasowym Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Rzecznik Komisji Europejskiej w zespole prasowym José Manuela Barroso (2010-2014). Koordynator katedry cywilizacji europejskiej prof. Bronisława Geremka przy Kolegium Europejskim w Natolinie (2002-2003). Dyrektor Departamentu Informacji w w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, odpowiedzialny m.in. za kampanię informacyjną rządu na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2000-2002). Pracował dla Zespołu Negocjacyjnego ds. członkostwa w UE. Był korespondentem „Tygodnika Powszechnego” w Paryżu. Publikacje m.in. w Tygodniku Nowoczesność, Gazecie Wyborczej, Le Figaro, Ouest-France, l’Express. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbony, Uniwersytetu Paris 8 i KSAP.

Adam Dorywalski

Adam Dorywalski

Magister europeistyki z Uniwersytetu w Maastricht (Holandia) oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staże w Ministerstwie Gospodarki i Parlamencie Europejskim oraz pracował w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (Holandia). Obecnie pracownik biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Specjalizuje się w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE oraz zna się na unijnym procesie decyzyjnym.

Berlin

Aleksandra Żebrowska

Aleksandra Żebrowska

Absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Maastricht na kierunku studia europejskie. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako stażystka w Parlamencie Europejskim oraz w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, pracując następnie w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, strukturze instytucjonalnej UE oraz polityce niemieckiej.