In.Europa

Zespół

Anna Radwan

Anna Radwan

Założycielka Instytutu In.Europa. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz podyplomowych studiów europejskich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo tematyką europejską zajmuje się od 16 lat. Zaczynała jako wolontariuszka od zaangażowania w kampanię przed referendum na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następnie pracowała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana u boku jej ówczesnej szefowej, a obecnie europosłanki, Róży Thun. W latach 2006-2015 była szefową Fundacji Schumana (obecnie zasiada w Zarządzie tej organizacji). W 2016 roku była dyrektorką Instytutu Bronisława Komorowskiego. Autorka monografii „Schuman i jego Europa” (wyd. 2015). Jest mężatką i mamą trojga dzieci.

Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

Z Grupą TP związany od 2008 roku. Jako Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych, odpowiadał m.in. za sprawy, prawne, regulacyjne, bezpieczeństwo, obsługę władz spółki, strategię sponsoringową, komunikację PR oraz public affairs. W latach 2004-2007 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz sekretarzem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, a następnie szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2005-2007 pełnił również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowego Studium Prawa Francuskiego i Europejskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Poiters we Francji. Posiada tytuł doktora nauk prawnych

Jan Szyszko

Wojciech Soczewica

Były pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, następnie w Biurze Pełnomocnika Premiera RP ds. Dialogu Międzynarodowego. W latach 2013-2015 dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od listopada 2015 r. zastępca dyrektora ds. współpracy międzynarodowej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Od stycznia 2019 roku Dyrektor Generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Ireneusz Bil

Ireneusz Bil

Dyrektor Fundacji Amicus Europae Aleksandra Kwaśniewskiego, Sekretarz Generalny Europejskiej Rady Pojednania i Tolerancji. W latach 1997-2004 ekspert w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Biurze Integracji Europejskiej oraz Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2005-2006 Zastępca Dyrektora i p.o. Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. Doktor ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i dyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) przy Uniwersytecie Warszawskim.

Jerzy Smoliński

Jerzy Smoliński

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczył w tworzeniu służby prasowej w wojsku. Przygotowywał medialnie pierwsze kontyngenty wojskowe do misji poza granicami kraju. Realizował reportaże dla Telewizji Polskiej związane z problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa. W latach 2004-2006 pełni funkcję dyrektora ds. programowych TVP Poznań. Od 2007 r. do 2010 r. był doradcą Marszałka Sejmu RP odpowiedzialnym za kontakty z prasą, w latach 2010-2015 doradca Prezydenta RP.

Łukasz Lipiński

Łukasz Lipiński

Redaktor Naczelny Polityka.pl. Dyrektor analiz w Polityce Insight (2013-2018). Przez 15 lat pracował w „Gazecie Wyborczej”, gdzie kierował działem krajowym (2008-2012), zagranicznym (2006-2008) i gospodarczym (wiceszef w latach 2001-2006). Marshall Memorial Fellow (2004), od 2007 r. członek komisji selekcyjnej tego programu. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

Tomasz Bielecki

Tomasz Bielecki

Ukończył historię i politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez cztery lata pracował w Zakładzie Historii Starożytnej UJ (i katedrze judaistyki), a później jako dziennikarz działu zagranicznego „Gazety Wyborczej”. Zaczynał jako reporter specjalizujący się w wojnie z terroryzmem i z tego powodu w pierwszych latach XXI w. wielokrotnie bywał na Bliskim Wschodzie, także w Iraku podczas amerykańskiej inwazji. Później został korespondentem w Moskwie, a następnie w Brukseli, w której mieszka do dziś. Zajmował się także tematyką Włoch i Watykanu, w magazynie „Ale Historia” opublikował m.in. cykl poświęcony włoskim organizacjom przestępczym, jest autorem książki „Krótka historia mafii sycylijskiej”. Korespondent EU/NATO w Brukseli, ekspert In.Europa.

Jan Szyszko

Jan Szyszko

Ukończył interdyscyplinarne studia europeistyczne na Kolegium Europejskim oraz politologię i geografię na Trinity College w Dublinie i Uniwersytecie Karola w Pradze. Stażysta Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Do końca lipca związany był z Polityką Insight gdzie odpowiadał za śledzenie wydarzeń politycznych w krajach członkowskich Unii i w Brukseli.

Renata Dziergas-Wnuk

Renata Dziergas-Wnuk

Główna księgowa w Instytucie In.Europa. Zajmuje się opracowaniem i wykonywaniem dokumentacji finansowej projektów.

 
 

Bruksela

Cezary Lewanowicz

Cezary Lewanowicz

Ekspert w dziedzinie komunikacji publicznej i UE, od 2003 pracuje w dziale prasowym Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Rzecznik Komisji Europejskiej w zespole prasowym José Manuela Barroso (2010-2014). Koordynator katedry cywilizacji europejskiej prof. Bronisława Geremka przy Kolegium Europejskim w Natolinie (2002-2003). Dyrektor Departamentu Informacji w w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, odpowiedzialny m.in. za kampanię informacyjną rządu na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2000-2002). Pracował dla Zespołu Negocjacyjnego ds. członkostwa w UE. Był korespondentem „Tygodnika Powszechnego” w Paryżu. Publikacje m.in. w Tygodniku Nowoczesność, Gazecie Wyborczej, Le Figaro, Ouest-France, l’Express. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbony, Uniwersytetu Paris 8 i KSAP.

Adam Dorywalski

Adam Dorywalski

Magister europeistyki z Uniwersytetu w Maastricht (Holandia) oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staże w Ministerstwie Gospodarki i Parlamencie Europejskim oraz pracował w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (Holandia). Obecnie pracownik biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Specjalizuje się w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE oraz zna się na unijnym procesie decyzyjnym.

Stażyści

Karolina Szymońska

Karolina Szymońska

Studentka III roku na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych oraz III roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów Europeistyki w maju tego roku była w grupie osób, które wygrały konkurs dotyczący promocji Unii Europejskiej. Dwuosobowy projekt „The EU is female too” poruszył kwestie roli kobiety w Unii Europejskiej. Na co dzień obserwatorka areny politycznej zarówno Polskiej, jak i Unii Europejskiej. Jej celem jest związanie się zawodowe z Unią Europejską i możliwość realizacji marzenia, jakim jest Unia Europejska jako jedność w swojej różności.

Mateusz Walczyk

Mateusz Walczyk

Absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, tegoroczny maturzysta. Uczestnik etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Miłośnik polityki, historii i Ameryki Południowej. W przyszłości chciałby pracować w dyplomacji.