In.Europa

Inne wydarzenia

Instytut In.Europa od kilku lat organizuje spotkania o tematyce europejskiej lub/i stricte ważnej dla naszego kraju. Mają one charakter mniej lub bardziej formalny.
Są to między innymi wieczory wyborcze, czy spotkania alumnów.
In.Europa bierze też aktywny udział w konferencjach swoich partnerów tj. m.in.: EFNI, OEES, Pracodawcy RP.