In.Europa

Index Mocy Państw 2017

 

Eksperci zajmujący się stosunkami międzynarodowymi od połowy XX wieku opracowują sposoby pomiaru siły, potęgi, czy też mocy państw. Wiele think-tanków i ośrodków akademickich publikuje własne wskaźniki raz na kilka lat po to, by dyskutować o miejscu danego kraju na arenie międzynarodowej oraz czy jego siła negocjacyjna uległa zmianie.

Dlatego istotne jest, aby także w Polsce funkcjonował indeks, który mógłby służyć na rzecz działań w obszarze bezpieczeństwa i dyplomacji, wskazywać sukcesy i porażki w osiąganiu wyższej pozycji na arenie międzynarodowej.

 

Czym jest siła państwa?

Siła państwa jest określana jako suma wszystkich zasobów, jakimi dysponuje naród lub państwo w osiąganiu narodowych celów. Istnieją rozmaite sposoby jej pomiaru zależne od wyboru czynników oraz ich wagi.

Co proponujemy?

Moc państwa przedstawiona w naszym Indeksie to suma kapitału ekonomicznego (i jego percepcji przez rynki finansowe), wojska oraz zdolności militarnych, ziemi, zasobów ludzkich, kultury, zasobów naturalnych, a także siły dyplomacji.