Partnerzy

Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Opublikowano przy wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Publikacja objęta jest patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.