Dzień Europy

Więcej o Konferencji

 

Ostatnia dekada była trudna dla europejskiej integracji. Kryzys ekonomiczny przyniósł falę prawicowych i lewicowych eurosceptycyzmów, które przetoczyły się przez praktycznie wszystkie państwa Unii. Szczytem tego trendu była decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu wspólnoty podjęta w referendum latem 2016 r.

Pesymizm sprzed niemal dwóch lat zaczął jednak ustępować przed optymizmem. We Francji wybory prezydenckie wygrał Emmanuel Macron prowadząc kampanię opartą na silnym proeuropejskim przekazie. Do większości państw Unii powróciła dobra koniunktura gospodarcza, wracają też pomysły na ożywienie idei europejskiej, debata o reformie wspólnoty i jej kształcie w przyszłości.

U progu dyskusji na temat przyszłej perspektywy finansowej Europa stoi przed wieloma wyzwaniami, a różne stolice, instytucje czy ugrupowania podają odmienne recepty na ich pokonanie. Czy przyszłością Unii jest Europa wielu prędkości, czy też powinniśmy iść do przodu przede wszystkim wspólnie? Czy priorytetem powinna pozostać spójność czy promowanie nowych technologii i wzrostu gospodarczego? Jak przywrócić unijną solidarność wokół kryzysu uchodźczego? To tylko kilka pytań, na które powinniśmy odpowiedzieć w ciągu najbliższego roku.

Przy wielu z tych wyzwań pojawiły się różnice między krajami zachodnimi i Europą Środkowo-Wschodnią. Kraje tego regionu krytykowały proponowane przez Brukselę recepty rozwiązania problemów migracyjnych. Różnice dotyczą też kształtu unijnego rynku wewnętrznego (pracownicy delegowani), integracji monetarnej (wiele państw Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje poza strefą euro) czy też polityki klimatycznej.

Jednocześnie w co najmniej dwóch państwach wspólnoty, Polsce i Węgrzech dochodzi do procesów, które są widziane jako zagrożenie dla europejskich wartości i demokracji liberalnej jako takiej. Komisja Europejska zdecydowała się złożyć wniosek o zbadanie w trybie art. 7 unijnego traktatu, czy Warszawa przestrzega zasad praworządności wymaganych we wspólnocie. W Radzie Unii toczy się postępowanie w tej sprawie.

Jaką rolę w tej sytuacji powinien pełnić Parlament Europejski? To jedyne ciało, w którym może się toczyć nieustanna debata wielu zainteresowanych na temat wyzwań, przed którymi stoi Europa i wartości, na jakich opiera się nasz kontynent. Co więcej, debata ta ma charakter obywatelski, bowiem europosłowie są przede wszystkim reprezentantami obywateli wspólnoty. Bruksela i Strasburg są miejscami, w którym co tydzień mogą się ucierać różne idee i pomysły, a w efekcie wykuwać kompromis.

Dyskusja w Warszawie ma nam pomóc odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań.

  • Jak zmieniła się rola Parlamentu Europejskiego podczas ostatniej, burzliwej dekady?
  • W jaki sposób może on odpowiedzieć na wymienione wyżej wyzwania?
  • Jak może odpowiadać na problemy przed którymi stoją zwykli obywatele wspólnoty?
  • Jaka jest jego rola w ochronie praw obywatelskich i unijnych wartości?
  • Czy w kwestii rządów prawa Warszawa poszła na wystarczające ustępstwa, żeby doszło do kompromisu z unijnymi instytucjami?

Zapraszamy do dyskusji.

Powrót do strony Konferencji