In.Europa

Akademia In.Europa

 

Akademię In.Europa kierujemy do osób, które interesują się Unią Europejską, polityką i zmianami społecznymi, są aktywne politycznie i społecznie. Jej założeniem jest budowanie i wzmacnianie proeuropejskiego środowiska w Polsce.

Głównym celem Akademii In.Europa jest pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej i polityce zagranicznej, a także zdobycie umiejętności analitycznych. Jest to także przestrzeń do spotkań i ożywionej dyskusji o miejscu Polski w Europie.

Każde spotkanie składa się z dwóch części. Pierwsza część: dyskusja z osobistościami ze świata polityki, mediów i kultury. Druga część: zespołowa pracy analityczna, której efektem jest wypracowany wspólnie przez uczestników materiał poświęcony Unii Europejskiej.

Do tej pory odbyło się pięć edycji Akademii In.Europa – możemy pochwalić się już dużą grupą świetnych alumnów!

Akademia skierowana jest do studentów, absolwentów, działaczy organizacji pozarządowych, think-tanków, sektora prywatnego, urzędników oraz wszystkich zainteresowanych Unią Europejską.

Spotkania mają kameralny charakter i odbywają się w redakcji tygodnika POLITYKA Warszawie.

Ruszyła rekrutacja do Akademii In.Europa 2.0. Zapraszamy!
Więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/InstytutEUROPA

 
 

Akademia In.Europa to inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA. Projekt realizowany był dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Najnowsza, wiosenna edycja realizowana jest przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Przedstawicielstwu Komisji Komisji Europejskiej w Polsce.

 

in.europa

Edycje Akademii