in.europa

Akademia In.Europa
“Wiosenna„ Czwarta Edycja

In.Europa

Uczestnicy

Anna Chabiera

Studentka III roku prawa oraz filozofii w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi podczas praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz w podmiotach sektora prywatnego. Aktualnie wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Do niedawna wolontariuszka projektu „Students for refugee kids” organizowanego przez inicjatywę „Chlebem i Solą” oraz Fundację Przestrzeń Wspólna. Interesuje się prawem karnym, prawem konstytucyjnym, prawami człowieka, kryminalistyką, filozofią społeczną i etyką. W wolnych chwilach debatuje w formacie British Parliamentary, czyta współczesną polską poezję, wędruje w Tatrach lub zgłębia tajniki wegańskiej kuchni.

Karolina Dereń

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a obecnie robię studia podyplomowe Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuję się podatkami i pracuję w kancelarii prawno-podatkowej. Podczas studiów prawniczych interesowałam się głownie tematami związanymi z ekonomią, gospodarką i finansami. Odbyłam też bardzo ciekawe praktyki w Konsulacie RP w Londynie, podczas których miałam szansę pomagać obywatelom Polski w sprawach z którymi przeszli do Konsulatu. Było to bardzo inspirujące doświadczenie które wiele mnie nauczyło i przekonało, że praca dla Polski i Polaków daje wiele satysfakcji i jest bardzo budująca. Ponadto, od zawsze interesowałam się polityką, dlatego też przez prawie dwa lata aktywnie uczestniczyłam działalności Partii Razem w Warszawie, a już niedługo będę wspierać nowo powstałą partę Wiosna. W kręgu moich zainteresowań są również stosunki polsko-żydowskie, wspólna historia oby narodów oraz obecne relacje na linii Polska-Izrael. Nie zapominam również o Polsce jako części zjednoczonej Europy, naszej ważnej roli w tej strukturze oraz wpływie na jej kształt i przyszłość, dlatego też zdecydowałam się dołączyć od inicjatywy in.europa aby dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania UE i tego jak budować wspólną przyszłość w ramach tej struktury.

Piotr Drygas

Absolwent i jednocześnie student – Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW. Aktywista akademicki, współzakładał m.in. organizację studencką Uniwersytet Zaangażowany. Jeden z inicjatorów protestu okupacyjnego w czerwcu 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim przeciwko Ustawie Gowina. Jako Senator UW tworzy propozycje zmian w polityce kształcenia na jego Alma Mater. Od 2018 roku pracuje w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, jest opiekunem merytorycznym w inkubatorze innowacji społecznych TransferHUB. Interesuje się przemianami pojęcia pracy i obywatelstwa. Chce zmieniać rzeczywistość społeczną w dużej mierze – w każdej skali.

Zuzanna Grejner

Obecnie stażystka Agencji Frontex, słuchaczka studiów podyplomowych o współczesnych migracjach międzynarodowych i uczestniczka programu o migracjach Visegrad School of Political Studies. Jako stażystka w brukselskim biurze europosłanki Róży Thun zajmowała się głównie komisją parlamentarną LIBE, a podczas stażu Blue Book w Komisji Europejskiej prawami obywatelskimi i swobodnym przepływem osób. Absolwentka prawa, kulturoznawstwa USA i prawa amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, uczestniczył w wymianach studenckich z uniwersytetami w Utrechcie i na Florydzie. Doświadczenie zdobywała również w Polskiej Fundacji Roberta Schumana, kancelariach i Ambasadzie USA w Warszawie oraz poprzez wolontariat w The Good Lobby i Kongresie Kobiet.

Kseniya Homel

Jestem absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, specjalność Dyplomacja Współczesna, oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, kierunek Kryminologia. Obecnie jestem studentką studiów doktoranckich Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, gdzie moim głównym obszarem zainteresowania naukowego są procesy migracyjne oraz polityki migracyjne państw członkowskich UE. Oraz studentem studiów podyplomowych Ośrodku Badań nad Migracjami. Pracuję w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej oraz Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej w Polsce. Uczestniczę w projektach społecznych oraz badawczych. Prywatnie jestem miłośniczką kuchni gruzińskiej, a wolne chwilę spędzam za lekturą dobrej książki lub w podróży.

Aleksandra Sinikka Karabon

Urodziłam się w Helsinkach. Jestem absolwentką filologii fińskiej i stosunków międzynarodowych (komunikowanie międzykulturowe) na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowałam również na Uniwersytecie w Helsinkach i Sciences Po w Lyonie, gdzie uzyskałam certyfikat Attestation d’Etudes Politiques. Podczas studiów aktywnie działałam w Kole Młodych Dyplomatów. Posiadam również zróżnicowane doświadczenie wolontariackie. Pracowałam zarówno w międzynarodowych korporacjach, sektorze pozarządowym i rządowym. Współpracowałam jako specjalistka od komunikacji z Fundacją Heinricha Boella, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, odbyłam również staż w Misji Ekonomicznej Ambasady Francji. Obecnie zajmuję się tłumaczeniami. Moją pasją jest nauka języków obcych, gdyż wierzę, że w ten sposób można lepiej zrozumieć świat — dobrze mówię po francusku, fińsku i angielsku i uczę się również innych języków. Sprawy Unii Europejskiej są mi bardzo bliskie, zarówno przez wybór kierunku studiów, jak i osobiste zainteresowania — czuję się jak najbardziej Europejką. Uczestniczyłam w wielu projektach międzynarodowych, np. Model European Union i European Youth in Action. W wolnym czasie gram na pianinie oraz uczę się grać na gitarze, lubię również chodzić do kina, malować, zwiedzać muzea i podróżować.

Agata Kroczyńska

Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów zaangażowana w działalność Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako ekspert ds. studenckich w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2014 pracowała w zespole kampanijnym EPP i Jean-Claude’a Junckera. Pracuje w Platformie Obywatelskiej RP. Wolny czas spędza w teatrze, kinie albo czyta książki.

Karolina Lang

Jestem absolwentką prawa na UW. Zawodowo związana z rynkiem finansowym, obecnie pracuję w domu maklerskim. W czasie studiów odbyłam staż w HFPC oraz ukończyłam Centrum Prawa Amerykańskiego na UW. Przez ostatni rok działałam jako wolontariuszka w PAH, gdzie zajmowałam się researchem. W przyszłości chciałabym pracować w obszarze stosunków międzynarodowych.

Karolina Leszek

Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów licencjackich z europeistyki i magisterskich z politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także zdobyła drugi tytuł magistra z kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła wiele staży m.in. w 2013 r. w Ambasadzie RP w Londynie, w 2014 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Spraw Zagranicznych, a w 2015 r. odbyła staż w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce. Od marca 2015 r. działa w Zarządzie Stowarzyszenia BETA Polska, z którym bierze udział w kampanii informacyjnej: „Tym razem głosuję”. Specjalizuje się w funkcjonowaniu instytucji unijnych oraz konsekwencjach Arabskiej Wiośnie Ludów na strategię Unii Europejskiej w regionie Morza Śródziemnego. Obecnie pracuje przy funduszach europejskich.

Magdalena Linke-Koszek

Prawniczka, historyczka sztuki, dziennikarka. Założycielka pierwszej w Polsce sieci networkingowej dla młodych kobiet Young Women Leaders / Poland. CEO niezależnego magazynu o modzie Sezon Mag, laureatka nagrody Kick Into Fashion Industry na Art & Fashion Festival by Grażyna Kulczyk. Jako redaktorka recenzująca zjawiska z pogranicza mody i kultury współpracuje z licznymi magazynami w Polsce. Pracuje w zawodzie prawnika i po godzinach przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Karolina Pawlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Durham University. Doświadczenie zawodowe zdobywała  w dziale handlowym Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, następnie w dziale politycznym w tej samej ambasadzie. Organizowała seminaria i konferencje poświęcone współpracy polsko-brytyjskiej w dziedzinie smart cities, strategii przemysłowej, innowacji. Od niedawna pracuje jako doradca ds. politycznych w Ambasadzie Królestwa Norwegii. Interesuje się polityką zagraniczną Unii Europejskiej, Skandynawią oraz Bliskim Wschodem.

Karol Piwoński

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcjonowanie Unii Europejskiej poznał dzięki praktykom w Brukseli, w których uczestniczył jako zwycięzca konkursu wiedzy na temat UE. Doświadczenie zdobywał także w administracji publicznej i w jednej z największych polskich kancelarii prawniczych. Laureat i zwycięzca wielu ogólnopolskich konkursów i olimpiad poświęconych prawu i polityce, a także analitycznych. Obecnie prowadzi zajęcia dla przygotowujących się do nich młodych osób. Jako student zafascynowany jest prawem międzynarodowym i prawem UE. Jego artykuł został opublikowany OKO.press.

Kajetan Pustułka

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywał doświadczenie m. in. W Parlamencie Europejskim, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej czy w Ambasadzie RP w Pekinie. Obecnie odpowiedzialny za koordynację projektu międzynarodowego w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Od 2016 roku związany z Forum Młodych Dyplomatów. Zainteresowania: Tenis, proza Tolkiena, historia Iranu i gry komputerowe.

Radmiła Roszkowska

Obecnie pracuje w służbie cywilnej, a jej oczkiem w głowie jest założone z jej inicjatywy Visegrad coetus Association — stowarzyszenie zrzeszające obywateli i miłośników państw Grupy Wyszehradzkiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i stypendystką Akademii Młodych Dyplomatów. Specjalizuje się w historii, polityce i kulturze zarówno europejskiej, jak i azjatyckiej ( w szczególności Chin). Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Ambasadzie Republiki Słowackiej w Polsce czy w Bank of China (Luxembourg) S.A. Poland Branch.

Piotr Rybicki

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Gdańszczanin, aktywny społecznie, zawodowo zaangażowany w działalność start-upów opartych o regulacje europejskie i międzynarodowe dotyczące ruchu lotniczego i praw pasażerów.

Aleksandra Sawa

Trenerka, edukatorka, koordynatorka projektów, związana ze środowiskiem organizacji młodzieżowych od ponad 7 lat. Wiceprzewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz członkini Education, Outreach and Inclusion Council przy zarządzie międzynarodowym European Youth Parliament (EYP). Studentka socjologii stosowanej i antropologii społecznej na ISNS Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej m.in. członkini zarządu EYP w Polsce, analityczka polityczna, asystentka parlamentarna w sejmowej Komisji Gospodarki. W latach 2012-2016 aktywna na europejskiej scenie debatanckiej, wzięła udział w blisko 40 sesjach EYP i Model United Nations (symulacjach obrad Parlamentu Europejskiego i ONZ) jako nagradzana uczestniczka, później facylitatorka.

Marlena Skrzypczak

Absolwentka Prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, studentka Gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW. Laureatka stypendiów naukowych w latach 2015-2019 na obu kierunkach. Odbywała praktyki m.in. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie oraz Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach pozyskiwania funduszy europejskich oraz współpracy z samorządem (zdobyte w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej). Organizatorka projektu „Debaty o wolności słowa. Między prawem a odpowiedzialnością” oraz współorganizatorka II Międzynarodowej Konferencji „W poszukiwaniu europejskiej wolności słowa” na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Entuzjastka Unii Europejskiej, zainteresowana szczególnie polityką regionalną oraz instrumentami współpracy samorządów w ramach UE.

Aleksandra Natasza Skupińska

Przewodnicząca Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów, asystentka programu w warszawskim biurze ECFR, koordynatorka promocji projektu „Obserwatorzy w Działaniu” Fundacji Odpowiedzialna Polityka i koordynatorka fundraisingu warszawskiej Nocy Świątyń. Studentka arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim, zgłębiająca tajniki systemów wyborczych na Bliskim Wschodzie i tamtejszej kinematografii.

Przemysław Stępniak

Student V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku studiów zaangażowany w działalność  na arenie uniwersyteckiej, szczególnie w organizacji AIESEC, jak i poza nią. Odbył staże w kilku renomowanych polskich i zagranicznych kancelariach prawniczych. Były uczestnik sekcji uchodźców w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Były koordynator projektu edukacyjnego World Talks prowadzonego w szkołach województwa mazowieckiego przez zagranicznych wolontariuszy. Zrealizował kilka wymian w ramach programu Erasmus + dotyczących m. in. dyskryminacji rasowej i płciowej czy handlu ludźmi, wymianę studencką w Belgii na Université de Liège oraz wolontariat w Maroku. Zainteresowany działalnością społeczną, reportażami podróżniczymi, językiem francuskim i muzyką.

Filip Szarecki

Absolwent politologii na warszawskim Collegium Civitas. Odbył staż w radiu TOK FM, pracował w Polskim Radiu RDC jako reporter, współpracował z OKO.press. Zajmował się też mediami społecznościowymi, contentem i marketingiem w Wirtualnej Polsce oraz tworzył podcast „w Europie”. Obecnie pomaga jako wolontariusz tworzyć social media w Froncie Europejskim.

Michał Szkaradek

Student prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajduje się prawo administracyjne oraz prawo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka. Zaangażowany w działalność studenckiej poradni prawnej — Kliniki Prawa UW w sekacji prawa administracyjnego. Zaangażowany w popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej i integracji — członek stowarzyszenia JEF Poland oraz wolontariusz akcji profrekwencyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019 „Tym razem głosuję”. Redaktor miesięcznika i portalu „Nasze Czasopismo”.

Joanna Śnieg

Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, od lipca 2018 mieszka w Warszawie i pracuje w administracji publicznej. Uzyskała absolutorium z amerykanistyki. Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji, Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i CUA, Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i Akademii Liderek Biznesu Fundacji im. Lesława A. Pagi. Od lat zaangażowana w inicjatywy społeczne. Przygodę z nimi na poważnie rozpoczęła w Radzie Młodzieżowej przy Konsulacie Amerykańskim w Krakowie, co zaowocowało zainteresowaniem dyplomacją, rozwijanym m.in. w Forum Młodych Dyplomatów. Związana z Instytutem Tertio Millenio. Prywatnie fanka piesków, patrzenia na morze, teatru i rozmów przy winie.

Emilia Barbara Zakrzewska

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Stażystka Narodowej Galerii Sztuki Zachęta podczas przygotowań, jak i samej konferencji oraz towarzyszącej jej warsztatach „Kultura i Neuronauka” (2016). Członkini Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w latach 2016-2018. Współtwórczyni Frontu Młodych (2017) – ruchu mającego aktywizować polską młodzież do świadomego działania na rzecz rozwoju Polski i Europy. Wolontariuszka przy Tygodniu Konstytucji zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (2018). Interesuje się sztuką oraz jej wpływem na ludzi i ich zachowania.