In.Europa

Akademia In.Europa
w Brukseli

 

Akademia In.Europa w Brukseli to projekt non-profit, którego celem jest organizacja spotkań i debat dla młodych Polaków, którzy niedawno rozpoczęli swoją przygodę z pracą w instytucjach unijnych, sektorze prywatnym związanym z lobbingiem, think-tankami, ośrodkami akademickimi, czy też są studentami bądź stażystami.

Uczestnicy spotykają się w kameralnym gronie 2-3 razy w miesiącu z ekspertami, urzędnikami, dziennikarzami aby wspólnie rozmawiać o Unii Europejskiej i miejscu Polski w tej jedynej w swoim rodzaju organizacji międzynarodowej. Przy okazji, Akademia In.Europa daje także uczestnikom szansę poszerzenia swojej sieci brukselskich kontaktów. Są to wszystko osoby zdeterminowane, aby utrzymać Polskę w Europie – mentalnie, cywilizacyjnie i ustrojowo.

Głównym celem projektu jest natomiast wypracowanie wspólnej strategii miejsca i pozycji Polski w zreformowanej UE za 5 lat (tj. w 2023 r.).

 
 

Inauguracja Akademii In.Europa w Brukseli odbyła się 28 lutego w głównym budynku Komisji Europejskiej z udziałem założycielki Instytutu In.Europa Anną Radwan i Pawłem Świebodą (zastępcą szefa European Political Strategy Centre, wewnętrznego think-tanku Komisji Europejskiej). Rozmowa dotyczyła zarówno planowanych nowych, jak i tych bieżących inicjatywach legislacyjnych Komisji Europejskiej, a także o sprawach, będących na czołówkach wszystkich europejskich gazet, takich jak Brexit, reforma strefy euro, funkcjonowanie rynku wewnętrznego, czy też szerzący się za sprawą tzw. „fake news” populizm i eurosceptycyzm.

 
 

Uczestnicy Akademia In.Europa w Brukseli:

Francesca Risso, Agata Jaskot, Zuzanna Grejner, Agnieszka Skorupińska, Dawid Tumiński, Aleksander Vigne, Grzegorz Mroczkowski, Weronika Rucka, Michał Długosz, Anna Szczodrowska, Andrzej Krzywicki, Agnieszka Pyszny, Katarzyna Stryjniak, Justyna Milanowska, Agata Pawenta, Paulina Papiernik, Remigiusz Bąk, Tomasz Rados, Karolina Szefer, Maciej Jeleński

Koordynatorami projektu w Brukseli są Adam Dorywalski i Michał Matlak.

Mentorem odpowiedzialnym za merytoryczny aspekt projektu jest Krzysztof Iszkowski.