Anna Radwan członkinią Fondation Robert Schuman

Prezeska Instytutu In.Europa została powołana do Le Comité scientifique (rady naukowej) Fondation Robert Schuman w Paryżu.

Stworzona w 1991 r., po upadku muru berlińskiego, Fundacja Roberta Schumana działa na rzecz integracji europejskiej zarówno w sferze idei, jak i w terenie, blisko obywateli. Jednocześnie jest to renomowany ośrodek badań nad Unią Europejską. Organizacji z Paryża nie należy mylić z powołaną w tym samym roku Polską Fundacją im. Roberta Schumana, która również zajmuje się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Francuska Fundacja Roberta Schumana ma trzy główne cele:

  • inicjowanie debaty nad przyszłością Unii Europejskiej,
  • współpracę i tworzenie sieci kontaktów w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  • wspieranie badań młodych, europejskich badaczy.

Anna Radwan dołączyła do znakomitego grona prawie 40 członków rady naukowej fundacji, której przewodniczy Alain Lamassoure, wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego. W radzie naukowej będzie drugą osobą z Polski, wcześniej w jej skład został powołany Piotr Nowina-Konopka, były wiceminister ds. europejskich i były ambasador przy Stolicy Apostolskiej.

Udostępnij