Nasz gość: Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Niemiec w Polsce

Z radością inforumjemy, że
Dr Arndt Freytag von Loringhoven,
Ambasador Niemiec w Polsce
będzie gościem Anny Radwan w najbliższym Kwadransie z Europą.

Więcej informacji już wkrótce!

Edycja Kwadransa z Europą poświęcona polityce europejskiej i niemieckiej prezydencji w Radzie UE realizowana jest we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Europejską Akademią w Berlinie w ramach programu „Deutsch-Polnische Bürgerenergie fürs Klima”.

Udostępnij