Kwadrans z Europą

Jak Unia szykuje się
na kolejne kryzysy?
Tomasz Bielecki

Pandemia obnażyła braki w zarządzaniu kryzysowym UE, ale nie zanosi się, by to miało doprowadzić do głębokiej reformy. Unijne kraje chcą sprawniejszej koordynacji przez Brukselę, ale zarazem nie zamierzają oddawać jej znacznych uprawnień w dziedzinie zdrowia publicznego (nawet w razie zarazy) albo granic.

Jednak instytucjom UE całkiem dobrze wychodzi zarządzanie kryzysowe poprzez perswazję, a odporność Unii na przyszłe przesilenia Bruksela zamierza wzmacniać za pomocą dość niewielkich i politycznie niekontrowersyjnych kroków. Jednym z nich jest tworzenie rezerw sprzętu medycznego i leków, po które kraje UE mogły sięgnąć w razie kryzysu sanitarnego.

How is the Union preparing for future crises?

The pandemic has exposed deficiencies in EU crisis management, but it is not expected to lead to deep reform. EU countries want better coordination by Brussels, but at the same time they do not intend to give it significant powers in the field of public health or borders. However, EU institutions are quite good at managing the current crisis through persuasion, and Brussels intends to strengthen the Union’s resilience to future crises with rather small and politically non-controversial steps. One of these is the creation of medical equipment and medicines reserves, to which EU countries could reach in case of a health crisis.

Czytaj całość

Tomasz Bielecki
korespondent UE&NATO w Brukseli, ekspert In.Europa

Udostępnij