dr Paweł Świeboda | Kwadrans z Europą

Gościem Anny Radwan w Kwadransie z Europą będzie

dr Paweł Świeboda, prezes EBRAINS w Human Brain Project

UE dobra na kryzys?

Spotkanie będzie można obejrzeć 17 czerwca 2020, godz. 11:00

na naszej stronie https://www.facebook.com/InstytutEUROPA/

Zapraszamy do oglądania!

Paweł Świeboda był doradcą prezydenta RP ds. europejskich, prowadził negocjacje akcesyjne, zakładał europejski thinktank DemosEuropa, w Komisji Junckera pełnił funkcję wicedyrektora Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej (EPSC). Od kilku tygodni pełni funkcję prezesa EBRAINS w Human Brain Project.

Kwadrans z Europą to spotkania on-line i analizy poświęcone bieżącym tematom europejskim, a szczególnie temu, jak Unia Europejska radzi sobie z kryzysem pandemii koronowirusa.

Projekt realizowany jest we współpracy z Komisją Europejską, z Fundacją Konrada Adenauera i Orange Polska.

Udostępnij