Dr Filip Skawiński o ostatnich wydarzeniach na linii Polska-Bruksela

Ostatnie spotkanie V edycji Akademii In.Europa odbyło się 05 lutego 2020 r. i miało miejsce w wyjątkowym miejscu, bo w siedzibie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Gościem wydarzenia był dr Filip Skawiński, analityk działu politycznego Przedstawicielstwa KE, z którym rozmawialiśmy na temat relacji polskiego rządu z instytucjami europejskimi w świetle ostatnich wydarzeń.

Pan Doktor podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań postawionych przed Komisją Europejską jest stanie na straży traktatów i zapewnienie ich przestrzegania przez wszystkie państwa członkowskie, dlatego jej obowiązkiem jest reagować w przypadku działań Polski czy Węgier. Choć procedura z art. 7 TUE zatrzymała się od pewnego czasu na poziomie Rady, to zdaniem naszego gościa artykuł ten nadal pełni ważną rolę, polegającą na wywieraniu presji do dotrzymywania zobowiązań zapisanych w traktatach.
Poruszając temat nowych mechanizmów, Pan Skawiński zwrócił uwagę na rosnącą rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie, a także na pomysły dotyczące powiązania funduszy europejskich z przestrzeganiem praworządności i raportów oceniających stan jej przestrzegania we wszystkich państwach członkowskich. Choć wprowadzenie tych mechanizmów może być trudne, to mogą się one przyczynić do poprawy sytuacji.


W części przeznaczonej na pytania publiczności Pan Doktor miał okazję odpowiedzieć na pytania dotyczące Konferencji nt. przyszłości Europy, a także stosunku UE do Chin.

Tego dnia zakończyliśmy V edycję Akademii In.Europa. Mamy już szerokie grono alumnów. Dziękujemy, że licznie przybyliście na to spotkanie. Był to czas zarówno wspomnień, jak i ożywionych dyskusji o przyszłości.

Dziękujemy Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej za przyjęcia nas w ten dzień.

Autorami relacji są moderatorzy spotkania, Zofia Sznajder i Paweł Bącal, uczestnicy V edycji Akademii In.Europa

Akademia In.Europa to inicjatywa edukacyjna Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera. Projekt finansowany w ramach projektu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Akademia In.Europa jest objęta patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Udostępnij