Andrzej Rzepliński o praworządności

Praworządność w Unii Europejskiej. Sądownictwo konstytucyjne a proces integracji europejskiej.

W dniu 8.01.2020 r. odbyło się spotkanie Akademii In.Europa z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim – sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prezesem Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2016, profesorem nauk prawnych UW.

Głównym tematem wydarzenia była praworządność w Unii Europejskiej, a także zagadnienia związane z wpływem procesu integracji europejskiej na sądownictwo konstytucyjne. Profesor z wielkim zaangażowaniem zarysował historię polskiego konstytucjonalizmu, dzieląc się z widownią wieloma ciekawostkami oraz własnymi doświadczeniami z pracy w Trybunale. Gość Akademii zwrócił także uwagę na zmiany, które zaszły w polskim sądownictwie konstytucyjnym po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej oraz na rolę Trybunału w zapewnianiu efektywności prawa UE w wewnętrznym porządku prawnym.

W drugiej części spotkania prof. Rzepliński chętnie odpowiadał na liczne pytania ze strony uczestników i uczestniczek Akademii. Dotyczyły one między innymi zmian, które zaszły w ostatnich latach w polskim systemie prawnym oraz szans na przywrócenie w Polsce ładu konstytucyjnego.

Spotkanie moderowała Elwira Szczęsna, uczestniczka V edycji Akademii In.Europa.

Dziękujemy za niezwykle interesujące spotkanie!

Autorką relacji jest Elwira Szczęsna.

Akademia In.Europa to inicjatywa edukacyjna Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera. Projekt finansowany w ramach projektu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Akademia In.Europa jest objęta patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Udostępnij