Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – Polska na arenie międzynarodowej i relacje z sąsiadami, szczególnie z Ukrainą i Rosją

W dniu 18.12.2019 odbyło się spotkanie Akademii In.Europa z Panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, dyrektorką forumIdei w Fundacji Batorego i byłą Panią Ambasador Polski w Rosji.

Panią Dyrektor pytaliśmy o to, czy warto inwestować w pogłębione relacje ze państwami skandynawskimi? Czy wspólnota rosyjskiego zagrożenia, współdzielenie wód Bałtyku, perspektywa budowania koalicji w ramach UE, wystarczy, aby realnie zainteresować rządy tych państw do stworzenia długodystansowego sojuszu?
Jak Polska może przeciwdziałać realizacji rosyjskich interesów na Zachodzie (Nord Stream 2 czy francuski przemysł zbrojeniowy) i budować poparcie dla aktywnego sprzeciwu wobec dalszej agresji ze wschodu?

Debatowaliśmy także nad scenariuszami dla Rosji po Putinie i o tym, co mogą one oznaczać dla Polski.

Nie zabrakło tematów wokół Kremla. Czy istnieje możliwość pogodzenia polityki wspierania modernizacji Ukrainy i bycia ambasadorem jej interesów na Zachodzie, z normalizacją stosunków z Rosją?
Gdzie znajduje się horyzont możliwości Kremla? Budżet państwa jest zależny od wahań cen surowców energetycznych, sfera publiczna jest w stanie zapaści, technologicznie Rosja pozostaje w tyle zarówno za UE jak i USA i Chinami. Jednocześnie przez lata Putin prowadził forsowną modernizację i rozbudowę sił zbrojnych dodatkowo uszczuplając budżet, który mógłby dopomóc w rozwoju gałęzi gospodarki niezwiązanych z energetyką. Wobec powyższych, nawet jeśli Rosja zrealizuje swój strategiczny cel utrzymania kontroli nad dawnymi republikami radzieckimi (Ukraina, Białoruś, państwa na Kaukazie) to, czy będzie w stanie utrzymać je w swojej orbicie w obliczu aktywności licznych oddolnych, lokalnych (tzn. nie będących inspirowanymi z Zachodu czy USA) ruchów ideologicznie zupełnie sprzecznymi z interesami Kremla?

Te wszystkie ciekawe pytania przygotował Borys Sadowski – uczestnik Akademii In.Europa, który moderował spotkanie.

W styczniu kolejne spotkania i znakomici goście. Dziękujemy!

Akademia In.Europa to inicjatywa edukacyjna Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera. Projekt finansowany w ramach projektu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Akademia In.Europa jest objęta patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Udostępnij