Akademia In.Europa | Rekrutacja ruszyła!

Akademię In.Europa kierujemy do osób, które interesują się Unią Europejską, polityką i zmianami społecznymi, są aktywne politycznie i społecznie. Jej założeniem jest budowanie i wzmacnianie proeuropejskiego środowiska w Polsce. 

Głównym celem Akademii In.Europa jest pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej i polityce zagranicznej, a także zdobycie umiejętności analitycznych.  Jest to także przestrzeń do spotkań i ożywionej dyskusji o miejscu Polski w Europie.

Każde spotkanie składa się z dwóch części. Pierwsza część: dyskusja z osobistościami ze świata polityki, mediów i kultury. Druga część: zespołowa pracy analityczna, której efektem jest wypracowany wspólnie przez uczestników materiał poświęcony Unii Europejskiej.

Do tej pory odbyły się cztery edycje Akademii In.Europa – możemy pochwalić się już dużą grupą świetnych alumnów! 

Akademia skierowana jest do studentów, absolwentów, działaczy organizacji pozarządowych, think-tanków, sektora prywatnego, urzędników oraz wszystkich zainteresowanych Unią Europejską. 

Spotkania mają kameralny charakter i odbywają się w redakcji tygodnika POLITYKA Warszawie. 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat (w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy przesunięcie wyższej i niższej granicy wieku). 

Charakterystyka kandydatów:

Młodzi Europejczycy ciekawi świata. Zaangażowani. Z różnych środowisk i o różnych poglądach. 

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

  • zainteresowania polityką krajową i europejską, ruchami społecznymi, aktywizmem
  • chęci rozwijania umiejętności analitycznych i wspierania misji proeuropejskiej 
  • znajomości języka angielskiego 
  • deklaracji uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Akademii 
  • zaangażowania w inicjatywy In.Europa i jej partnerów

Terminy:

Akademia In.Europa trwa od października 2019 do lutego 2020 roku. 

Spotkania odbywają się w środy w godzinach popołudniowych, co dwa tygodnie w siedzibie tygodnika POLITYKA, przy ul. Słupeckiej w Warszawie.

Proces rekrutacji: 

Rekrutacja do Akademii In. Europa jest dwustopniowa: 

Pierwszy etap:

– do 6 października należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

Drugi etap:

– z nadesłanych formularzy wybierzemy osoby, które zaprosimy do udziału rozmowie kwalifikacyjnej (połowa października w Warszawie). 

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach drogą mailową.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.

Kontakt: 

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: in@ineuropa.pl

Partnerzy: 

Akademia In.Europa to inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Wydarzenie realizowane jest dzięki wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.