Akademia In. | Rekrutacja już wkrótce!

Akademia In.Europa to doskonałe miejsce do poszerzenia wiedzy o procesach, które na naszych oczach dzieją się w Unii Europejskiej i w polityce zagranicznej. Oferujemy ciekawe spotkania i współpracę z doświadczonymi analitykami w zróżnicowanym gronie uczestników. 

Szukamy osób, które swoją przyszłość chciałyby związać z polityką, ruchami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, szeroko pojętą aktywnością społeczno-polityczną. 

Akademia In.Europa to miejsce rozmowy z ciekawymi ludźmi o przyszłości Europy i Polski w Europie. To także możliwość zdobycia doświadczenia w pisaniu analiz i krótkich form na tematy europejskie. 

Akademia In.Europa skierowana jest do studentów, absolwentów, działaczy organizacji pozarządowych, partii politycznych i ruchów społecznych oraz wszystkich zainteresowanych Unią Europejską. 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat (w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy przesunięcie wyższej i niższej granicy wieku). 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Charakterystyka kandydatów:

Młodzi Europejczycy ciekawi świata. Zaangażowani. Z różnych środowisk i o różnych poglądach. 

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

  • zainteresowania polityką krajową i europejską, ruchami społecznymi, aktywizmem
  • chęci rozwijania umiejętności analitycznych i wspierania misji proeuropejskiej 
  • znajomości języka angielskiego 
  • deklaracji uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Akademii 
  • zaangażowania w inicjatywy In.Europa i jej partnerów

Terminy:

Akademia In.Europa trwa od października 2019 do stycznia 2020 roku. 

Spotkania odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie w siedzibie tygodnika POLITYKA, przy ul. Słupeckiej w Warszawie.

Proces rekrutacji: 

Rekrutacja do projektu Akademia In.Europa rozpocznie się w połowie września.

Kontakt: 

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: in@ineuropa.pl

Partnerzy: 

Akademia In.Europa to inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Wydarzenie realizowane jest dzięki wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.