Europa. Historia burzliwej miłości!

W dniach 8. i 9. października w Kinie Atlantic w Warszawie miało miejsce bardzo ciekawe i ożywione wydarzenie edukacyjne:
Europa. Historia burzliwej miłości


Wydarzenie otworzyła projekcja  musicalu „Europa: cóż za pasja! Historia burzliwej miłości”, przygotowanego przez artystów z Włoch. Projekcja prowadzi przez historię Europy: dramat II wojny światowej, Europa powojenna, Ojcowie Europy, wydarzenia lat dziewięćdziesiątych, rozszerzenie Unii Europejskiej. Musical dzięki emocjonalnemu formatowi jest doskonałym sposobem zainteresowania młodych ludzi historią i tematyką integracji europejskiej.

Po projekcji odbyła się  dyskusja z udziałem publiczności na temat wyzwań współczesnej Europy, dialogu polsko-niemieckiego i integracji europejskiej. W dyskusji udział wzięli: autor musicalu – profesor Francesco Pigozzo, gospodarz miejsca – Artur Wolski, Maria Albers z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Thomas Behrens z Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Wydarzenie realizowane jest dzięki wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, a także we współpracy z  Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych Niemiec, a także z Miastem st. Warszawa.

EAD to Dzień Świadomości Europejskiej  przebiegający w formie  cyklu przedsięwzięć  o charakterze debat nad wyzwaniami współczesnej integracji europejskiej w gronie osób młodych, ekspertów i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Do tej pory odbyły się w wielu  europejskich miastach.

Udostępnij