Dzień Europy 2019 – zdjęcia, video i relacja

Galeria

Anna Radwan, prezes In.Europa otworzyła konferencję i powitała gości.

A razem z nią Michael Quaas z Fundacji Konrada Adenauera, który zachęcał gości do aktywnego uczestniczenia w debacie.

Pierwsza część była konferencją młodych Europejczyków „European dream”. Spotkaliśmy się politycznie, ekspercko i młodzieżowo. Tematem spotkania było znaczenie nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019, a także przyszłość Unii Europejskiej. Zastanawialiśmy się także, jak należy wzmocnić europejską demokrację i jak ważni są młodzi ludzie w tym procesie.

Panelistami byli Jakob  Esmann, Doradca ds. Publicznych i Esther Elmegaard Bæk, Doradca polityczny z  Duńskiej Rady Młodzieży, którzy mówili o swoich doświadczeniach. A także Aleksandra  Polak z Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie, Róża   Rzeplińska ze Stowarzyszenia 61 oraz Bartosz  Kulczycki z Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Spotkanie moderowali: Joanna Śnieg i Maciej Giers z Instytutu In.Europa. Pan Giers jest także wiceprzewodniczącym Forum Młodych Dyplomatów.

W wystąpieniu otwierającym II. część konferencji – Dialog Obywatelski, po ponownym powitaniu przez Prezes Annę Radwan, prezydent Warszawy, dr Rafał Trzaskowski, mówił o impulsie rozwojowym, jaki stolicy i całej Polsce dało członkostwo w Unii Europejskiej. Zaznaczał, że UE to znacznie więcej niż tylko pieniądze. — To jest nasze bezpieczeństwo, swobody obywatelskie, wspólny rynek, ale przede wszystkim wartości. Jak mówił Trzaskowski, bez wspólnoty wartości nie mogłaby powstać Unia Europejska. Stąd tak ważna jest ich ochrona, w tym rządów prawa. Wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen przypomniał zaangażowanie prezydenta Kwaśniewskiego w sprawy wspólnoty. Przekonywał, że Unia nie została stworzona aby rozwiązywać problemy poszczególnych państw członkowskich. – UE potrzebuje zaangażowania poszczególnych krajów, aby znajdować rozwiązania wspólnych problemów.

Nawiązując do swoich osobistych doświadczeń i korzyści z przystąpienia w 1995 r. Finlandii do UE Katainen wskazywał m.in. na program Erasmus, który dał młodym Finom szansę kształcenia się w innych krajach wspólnoty. Przyszły premier również z niego korzystał. – Moich rodziców nie byłoby stać na wysłanie mnie na studia zagranicą – powiedział Katainen. Kolejne korzyści z członkostwa – w skali makro – to dołączenie do jednolitego rynku, w którym niewielka gospodarka Finlandii świetnie się odnalazła. Z kolei obywatele, dzięki uczestnictwie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zyskali możliwość współdecydowania o regulacjach obowiązujących w całej Unii. – Praca jednego posła do Parlamentu Europejskiego może mieć wpływ na wszystkich obywateli Unii – mówił Jyrki Katainen.

Aleksander Kwaśniewski zwracał z kolei uwagę na nowe warunki i okoliczności, które będą decydować o losie Europejczyków. – Zmiany technologiczne następują w sposób niesamowicie szybki. A co ważniejsze – nieodwracalny. Sztuczna inteligencja, zmiany klimatyczne, kryzysy ekonomiczne, nierówności. Na te wyzwania żaden kraj nie może sam skutecznie odpowiedzieć w Europie. Katainen i Kwaśniewski byli zgodni, że UE będzie poddawana naciskom z zewnątrz m.in. ze strony Chin, Rosji i do pewnego stopnia Stanów Zjednoczonych. W takich konfrontacjach Europa będzie miała podmiotowość tylko wtedy gdy będzie działała wspólnie. Aleksander Kwaśniewski ostrzegał, że demokracja liberalna nie jest dana raz na zawsze, że ma swoich wrogów i prawdziwe alternatywy. Dlatego zachęcał do głosowania w wyborach europejskich. – Wyborcy nie mogą myśleć, że nic złego nie może się wydarzyć. Bo może. Dlatego te wybory są tak ważne. Zdaniem byłego prezydenta, alternatywą dla wspólnej Europy jest Europa zdezintegrowana, uwikłana w narodowe egoizmy. Historia XX wieku pokazała, że Europa jak żaden inny kontynent potrafi pogrążać się w konfliktach.

Spotkanie prowadziła dziennikarka Anna Kalczyńska.*

* treści ze strony Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu