O prawie z profesorem Nowak-Farem

Na dzisiejszym spotkaniu Akademii mieliśmy zaszczyt gościć prof. Dr hab. Artura Nowaka-Fara, profesora prawa europejskiego i prawa finansowego, szefa Katedry Prawa Europejskiego SGH, byłego wiceministra spraw zagranicznych do spraw prawnych i traktatowych. 

Głównym tematem naszych rozmówi była kwestia 15 lat w Unii Europejskiej poprzedzona kwestią procesu negocjacji o członkostwo w UE, który polegał głównie na dostosowywaniu prawa. Profesor zwrócił uwagę także na kwestie prawne. Przed przystąpieniem do Unii, w okresie negocjacji Polska była „biorcą” dorobku prawnego Unii Europejskiej. Po uzyskaniu członkostwa stała się współtwórcą prawa. Profesor zwrócił także uwagę na problem zarzutu dyktatu Unii Europejskiej zdecydowanie podkreślając, że jest to system konsensualny i decyzje podejmowane są wspólnie, dzięki współpracującym ze sobą instytucjom. 

Grupa poruszyła także kwestie rozkładu ponoszonych kosztów dotyczących migracji, problem przestrzegania prawa przez same organy Unii Europejskiej oraz rolę w tym zakresie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Na koniec został wspomniany niemniej ważny temat  dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i kontrowersji z nią związanych. 

Udostępnij