Dołączyliśmy do europejskiej koalicji CASE!

Z przyjemnością informujemy, że instytut in.europa dołączył do europejskiej inicjatywy CASE: Powstała koalicja think-tanków, składająca się z najlepszych niezależnych polskich instytucji wspierających badania, edukację i szerzenie wiedzy ekonomicznej i społecznej w Polsce.

Tegoroczne działania koalicji są skupione wokół 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, przypadającej 1 maja. W ramach współpracy będziemy regularnie publikować wysokiej jakości analizy, eksperckie rekomendacje i niezależne opinie dt. członkostwa Polski w UE, a także organizować bezpłatne wydarzenia związane z tematyką unijną.

Członkowie Koalicji

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – inicjator oraz koordynator działań Koalicyjnych

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA – członek Koalicji

Centrum Stosunków Międzynarodowych – członek Koalicji

Forum Obywatelskiego Rozwoju – członek Koalicji

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka – członek Koalicji

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego – członek Koalicji

Global.Lab – członek Koalicji

GRAPE – członek Koalicji

in.europa – członek Koalicji

Instytut Badań Strukturalnych– członek Koalicji

Polska Fundacja im. Roberta Schumana – członek Koalicji

Towarzystwo Ekonomistów Polskich – członek Koalicji.

Więcej informacji na stronie CASE: http://www.case-research.eu/…/15-lat-polski-w-ue-powolalism…