Róża THUN gościem in.europa

Jak zmobilizować Europejczyków do pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego?

Jakie zmiany są planowane w obszarze rynku wewnętrznego?

To były główne tematy podczas śniadania in.europa, którego gościem była europosłanka Róża Thun. Spotkanie, które odbyło się 18 lutego br. rozpoczęła powitaniem gości Prezes Instytutu in.europa Anna Radwan oraz Michael Quaas z Fundacji Konrada Adenauera.

Pierwszą kwestią zaproponowaną przez moderatora spotkania Jana Szyszko eksperta in.europa była kwestia wyborów do Parlamentu Europejskiego i mobilizacji społeczeństwa do udziału w nich. Pani poseł już na wstępie zaznaczyła problem, jakim jest  postrzeganie przez Polskę, Europy jako bytu odosobnionego – „Ciągle o tej Europie mówimy tam” .Wiąże się to z brakiem zrozumienia, czym jest Wspólnota. Przywołana została w tym kontekście książka Amina Maaloufa „Zabójcze tożsamości”, która podkreśla, że każdy człowiek ma swoją jedyna i niepowtarzalną tożsamość jednak poszczególne elementy tej tożsamości pozwalają na połączenie z daną grupą ludzi. „Definiowanie tożsamości powinno być zatem na podstawie elementów łączących, pozwalających nam stworzyć Wspólnotę.” – jak zaznaczyła pani europosłanka Róża Thun

W kontekście wyborów europejskich  podkreślona została istota tego by pokazać, że „wybory nie są TAM w Europie, tylko TU w Europie”. Kampania europejska musi być zatem blisko ludzi, każdy bowiem musi czuć się odpowiedzialny za wspólnotę, której jest częścią, więc tak naprawdę każdy powinien prowadzić kampanię.

W trakcie rozmowy poruszony został także temat tworzonego pakietu bezpieczeństwa drogowego, którego współautorką jest Pani poseł. Problemem w obecnych czasach jest wciąż rosnąca ilość wypadków, krajem, który króluje w corocznie zwiększających się statystykach jest Polska. Komisja Europejska zajmuje się projektem mającym na celu walkę z tym zjawiskiem wyrównując bezpieczeństwo każdego samochodu oraz pojazdu ciężarowego, wyposażając je w specjalne systemy, takie jak obniżenie poziomu usadowienia kierowcy ciężarowego czy system wykrywający pisanie smsów podczas jazdy, jak i wiele innych.

W dalszej części spotkania możliwość zadawania pytań mieli także goście śniadania in.europa. Zwrócono uwagę na takie tematy jak przede wszystkim: wartości i tożsamość Unii Europejskiej, wpływ budżetu UE na walkę z bezrobociem młodych ludzi, istotę Parlamentu Europejskiego jako jednej z najważniejszych Instytucji UE, podkreślenie wagi suwerenności – Państwa Członkowskie bowiem się nią DZIELĄ a nie ODDAJĄ na rzecz UE „wrzucając swoją suwerenność do unijnego worka, dostajemy część suwerenności również innych państw” – jak podkreśliła Róża Thun.

Ostatnim lecz nie mniej ważnym tematem była kwestia tzw. podwójnej jakości produktów – Pani europoseł zaznaczyła, że w pracach nad tym problemem rozwiązanie nie będzie opierało się na ograniczeniu wolności producentów w wytwarzaniu produktów, a skupieniu się na doinformowaniu konsumenta dzięki etykiecie, że ma do czynienia z odmiennym produktem niż ten, który jest w innym kraju.

Śniadania in.europa to okazja do dyskusji na temat najważniejszych zagadnień polityki europejskiej.

Śniadania in.europa to okazja do dyskusji na temat najważniejszych zagadnień polityki krajowej i europejskiej. Dotychczas naszymi gośćmi byli Minister Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP, Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP, Mihnea Motoc, doradca przewodniczącego Komisji Europejskiej, Michel Barnier, główny negocjator ds.Brexitu, Paweł Świeboda, z-ca Dyrektora Europejskiego Centrum Polityki Strategicznej (EPSC) Komisji Europejskiej oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy 2006-2018.

Śniadanie in.europa to inicjatywa instytutu in.europa, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Projekt finansowany jest z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Autorką relacji jest Karolina Szymońska, stażystka Instytut in.europa oraz absolwentka Akademii in.europa.