Akademia in.europa. Najczęstsze pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Akademii in.europa

1.Kiedy i gdzie odbywają się spotkania Akademii in.europa?

Akademia in.europa trwa od lutego do maja 2019 roku.

Terminy: 20 lutego, 6, 20 marca, 3, 17, 24 kwietnia, 15 maja, 26 maja (wyjątkowo niedziela, w dniu wyborów do PE)

Spotkania odbywają się w godzinach 17:15-20:00 w siedzibie tygodnika POLITYKA, przy ul. Słupeckiej w Warszawie.

Uwaga: terminy mogą ulec nieznacznym zmianom

2. Ile czasu muszę przeznaczyć na uczestnictwo w Akademii?

Od uczestników oczekujemy obecności na wszystkich spotkaniach. Między poszczególnym spotkaniami grupa samodzielnie dopracowuje materiały.

3. Jak wyglądają spotkania Akademii in.europa?

Pierwsza część to krótki wykład i rozmowa z gościem poświęcona tematyce europejskiej, międzynarodowej i bieżących wydarzeniach krajowych. To okazja do zadawania pytań, dyskusji.

Druga część to warsztat analityczny. Celem jest zdobycie umiejętności pisania krótkich tekstów. Jest to praca zespołowa. Zajęcia warsztatowe prowadzi Łukasz Lipiński, redaktor naczelny portalu polityka.pl

4. Nie mam doświadczenia w pracy analitycznej, czy Akademia jest dla mnie?

Czwarta edycja Akademii przeznaczona dla osób, które swoją przyszłość chciałyby związać z tematyką europejską, społeczną, polityczną, aktywizmem, mediami. Doświadczenie analityczne będzie atutem, ale nie jest warunkiem koniecznym.

5. W jakim języku prowadzone są zajęcia?

Spotkania odbywają się w języku polskim. Znajomość angielskiego może okazać się przydatna.

6. Ile kosztuje Akademia?

Udział w Akademii jest bezpłatny.

7. Jak przebiega rekrutacja? 

Do 10 lutego 2019 roku, należy wypełnić zgłoszenie. Formularz znajduje się tutaj: https://goo.gl/forms/EO88kSC4FjscjW2v2

Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się 15 lutego 2019 roku w Warszawie. Czas rozmowy to 15-20 minut. Do drugiego etapu, czyli do tej rozmowy będą zaproszone wybrane osoby.

8. Czy Akademia i in.europa ma charakter partyjny lub związany jest z jakąś grupą interesów?

Nie. Akademia in.europa oraz in.europa ma charakter nie partyjny i nie jest związany czy zależny od jakiejkolwiek grupy interesów.

9. Czy kryterium wieku „do 30 roku życia” jest warunkiem koniecznym do aplikowania?

Nie. W wyjątkowych przypadkach dopuszczamy przesunięcie wyższej i niższej granicy wieku.

Jeśli nie ma tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, napisz do nas: in@ineuropa.pl

Udostępnij