Seminarium eksperckie – 15 lat Polski w Unii Europejskiej

W ramach śniadań in.europa, 21 stycznia br. w siedzibie instytut in.europa odbyło się seminarium eksperckie poświęcone raportowi 15 lat Polski w Unii Europejskiej.

Chcemy podsumować 15 lat Polski w Unii Europejskiej, prześwietlić aspekty polityczne, gospodarkę, relacje ze światem i sąsiadami Polski po 1 maja 2004 roku. Zobaczyć mocne i słabe strony tych piętnastu lat w Unii. Raport 15 lat Polski w Unii Europejskiej ma być punktem wyjścia do dyskusji na temat przyszłości Polski w europejskiej wspólnocie – powiedziała Anna Radwan, założycielka in.europa otwierając seminarium poświęcone trendom w Unii Europejskiej.

Anna Radwan zaprosiła do współpracy z instytutem in.europa grono wybitnych ekspertów i praktyków.Chcemy, aby raport poświęcony 15-leciu członkostwa dzięki swojemu popularnonaukowemu charakterowi trafił do szerokiej publiczności – podkreśliła założycielka in.europa.  

Seminarium, które odbyło się 21 stycznia 2019 roku w siedzinie in.europa było okazją do wymiany opinii na temat wyzwań, które stoją dziś przed europejczykami i temu, w jakim stopniu członkostwo zmieniło Polskę i jak Polska wpływała na Unię Europejską.

Paweł Świeboda, Wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej w Komisji Europejskiej, nakreślił na wstępie kierunek rozwoju Unii Europejskiej jako rodzaju trzeciej drogi pomiędzy  suwerenność europejską, a europejskimi dobrami publicznymi. Michel Quaas (Fundacja Konrada Adenauera) nadmienił zaś, jak w tym wszystkim dotrzeć do obywatela i pokazać zalety Unii.

Łukasz Lipiński (tygodnik Polityka, in.europa ) oraz Jan Szyszko (in. Europa) skupili się na polityce, dzieląc ją na 2 okresy rządów centroprawicy oraz populistycznej prawicy. Jan Szyszko rozpoczął od omówienia negocjacji wokół Traktatu Lizbońskiego. Zwrócił uwagę także na zmianę strategii Polskiego rządu i odejścia od sojuszów regionalnych wobec reszty krajów członkowskich i grupy wyszehradzkiej, a dążenia do współpracy Niemcy-Francja-Polska, w ramach rozwoju Trójkąta Weimarskiego. Do najważniejszych wydarzeń zaliczył także kryzys gospodarczy i jego pozytywny wpływ na reputację Polski, inwazję Rosji na Gruzję w 2010r. i Ukrainę w 2014r, które stanowiły uwiarygodnienie stanowiska PL wokół Rosji, prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej czy również nie mniej ważny wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady  Europejskiej. Nakreślił także nowe wyzwania Polski w Unii Europejskiej, dla których powstają nowe pytania często jednak pozostając bez odpowiedzi.

Ignacy Morawski (Dyrektor w Bonnier Business Polska oraz szef SpotData) zajął się omówieniem kwestii gospodarczych oraz wskazał na 3 duże mechanizmy rządzące gospodarką podczas 15 lat Polski w UE. Postawił także tezę, że Polska gospodarcza zyskała na kryzysie finansowym Unii Europejskiej.  Wskazał wyzwania stojące przed nami, do których należą m.in. utrzymanie czterech swobód gospodarczych na rynku oraz ewentualne członkostwo w strefie euro.

Gdzie jest Polska po 15 latach? Na te pytanie starał się odpowiedzieć Olaf Osica, ekspert spraw międzynarodowych, biorąc pod uwagę spadek pozycji UE na świecie, relacje amerykańsko- europejskie oraz próbując umiejscowić w tym wszystkim Polskę. 

Kolejny głos w dyskusji zabrał Adam Balcer (Uniwersytet Warszawski) omawiając relację Polski i Unii Europejskiej z Ukrainą na przestrzeni ostatnich 15 lat. Pokazał, że Ukraina jest dla Polski bardzo ważna, chociaż nie jest to relacja prosta, mając na uwadze 2 rewolucje na Ukrainie, wojnę, a także problemy gospodarcze.  Następnie zaznaczył ogromny wkład Polski w rozwój stosunków ramach Partnerstwa Wschodniego. Podkreślił problem, jakim jest zacieśnienie współpracy ekonomicznej  z Europą (w tym ogromny udział Polski), a zarazem najgorsze relacje dwustronne oraz zwiększanie niechęci społeczeństwa Polskiego wobec Ukrainy.

Filozoficzne podejście do problemów UE zaprezentował Cezary Lewanowicz (Parlament Europejski, ekspert in.europa). Postawił tezę, iż problemy te nie są determinowane przez rozszerzenia Unii. Zwrócił uwagę na potrzebę czynienia bilansu tych rozszerzenie i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Jako główny punkt dostrzegł także podział Europy na Wschód i Zachód, jako odniesienie, które nie zamarło, a odradza się całą siłą, podział polityczny, który odsyła nas w okres zimnowojenny. Ów podział jest na tyle istotny, że ma on duży wpływ na integracje europejską, gdyż wybór jedności stanowi wyjątek od tendencyjnego wyboru ludności, jakim jest właśnie podział.

Na zakończenie, Paweł Świeboda biorąc pod lupę temat przyszłości Polski w Unii Europejskiej zaznaczył potrzebę przezwyciężenia syndromu późnego urodzenia. Dla samej integracji europejskiej najważniejsze zaś będą wybory, jak Polska się w nie wpisze, jak ulokujemy się względem reszty państw członkowskich i względem tego, co dzieje się na arenie międzynarodowej.

Na efekty tej dyskusji pozostanie nam jeszcze trochę poczekać, jednak należy już podkreślić, że będzie stanowiła ona olbrzymi wkład do podnoszenia jakości debaty politycznej i może dzięki tej lekcji wskaże na kierunki, jakimi powinna podążać Polska przez najbliższe 15 i więcej lat.

Autorką relacji jest Karolina Szymońska, stażystka oraz absolwenta trzeciej edycji Akademii in.europa.

Uczestnicy spotkania:

Adam BALCER, Uniwersytet Warszawski

Cezary LEWANOWICZ, Parlament Europejski, in.europa

Łukasz LIPIŃSKI, Redaktor Naczelny Polityka.pl, in.europa

Ignacy MORAWSKI, Dyrektor w Bonnier Business Polska, Szef SpotData.

Tomasz NOWAKOWSKI, in.europa

Dr Olaf OSICA, Doktor, ekspert spraw międzynarodowych

Michael QUAAS, Fundacja Konrada Adenauera       

Anna RADWAN, Prezes in.europa

Filip SKAWIŃSKI, Analityk polityczny, Komisja Europejska

Jerzy SMOLIŃSKI, in.europa

Wojciech SOCZEWICA,  Dyrektor, Fundacja Auschwitz-Birkenau 

Paweł ŚWIEBODA, Wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, Komisja Europejska

Jan SZYSZKO, in.europa

Dr Olaf WIENTZEK, Analityk ds. polityki europejskiej, Fundacja Konrada Adenauera

Aleksandra ZIELENIEC, redaktorka

Karolina SZYMOŃSKA, in.europa

Marta DREWNIAK, in.europa

Andrzej FARYNA, in.europa

Śniadanie in.europa to inicjatywa instytutu in.europa, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Projekt finansowany jest z programu Unii Europejskiej Erasmus+.


  

Udostępnij