Krzysztof Liedel – Bezpieczeństwo Polska–Europa–Świat

W środę 9 stycznia 2018 r. gościem Akademii in.europa był dr Krzysztof Liedel. Dr Liedel jest wykładowcą w Collegium Civitas w Warszawie, w ramach tej uczelni jest także dyrektorem Centrum Badań nad Terroryzmem. W przeszłości dr Liedel był funkcjonariuszem Policji, pracownikiem administracji rządowej oraz pracownikiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nasz gość jest powszechnie cenionym znawcą tematyki bezpieczeństwa oraz zwalczania terroryzmu.

Podczas spotkania ekspert przedstawił wypracowany przez siebie ogólny zarys teorii terroryzmu. Jako najważniejszą datę we współcześnie znanym terroryzmem dr Liedel wskazał ataki z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. Wydarzenie to otworzyło nową epokę w dziejach świata.

Dr Liedel podkreślał, iż akt terrorystyczny należy traktować jako akt mający podkopać relacje w danym społeczeństwie. Wzbudzenie atmostfery strachu czy wzajemnej nieufności – to zasadnicze cele terrorystów dokonujących ataków. Akt terroryzmu jako taki nie jest skierowany do ofiar danego ataku, lecz do całego społeczeństwa jako takiego.

Spytany o najlepsze znane metody zwalczania terroryzmu ekspert wskazał na różnice w walce z terroryzmem jakie pojawiają się pomiędzy poszczególnymi państwami. Kontekst danego miejsca i czasu powoduje, iż nie sposób porównać działalności terrorystycznej, z którą ma do czynienia Izrael, z terrorystami, z którymi borykają się Stany Zjednoczone.

Na pytanie dotyczące możliwości wykorzystania Internetu do przeprowadzenia ataku cyberterrorystycznego na insfrastrukturę krytyczną, czy instytucje państwowe lub finansowe ekspert odpowiedział, iż Internet wprawdzie jest narzędziem terrorystów, lecz zasadniczo używany jest do innych celów. Sieć służy przestępcom przede wszystkim do rekrutowania, szkolenia, oraz komunikowania się. Ważnym aspektem jest także możliwość finansowania działalności terrorystycznej za pomocą Internetu. Jednakże ataki, których dotyczyło pytanie jednego z uczestników Akademii In.Europa w świetle  dotychczasowych doświadczeń są dla terrorystów nieopłacalne tj. koszta poniesione w celu przeprowadzenia takiego ataku są nieproporcjonalnie wysokie do efektu zamierzonego przez terrorystów.

Autorem relacji jest uczestnik Akademii in.europa Jan Chmielewski, który moderował spotkanie.

Akademia in.europa to edukacyjna inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Projekt finansowany w ramach projektu Erasmus+ Unii Europejskiej.


Udostępnij