Wyniki globalne
Stan świata—USA wciąż na czele

Indeks mocy państw w latach 1991-2017

Źródło: Opracowanie InEuropa

30 najpotężniejszych krajów świata według Indeksu Mocy Państw

Źródło: Opracowanie InEuropa

W Indeksie Mocy Państw 2018 r., tak jak rok temu na czele rankingu są Stany Zjednoczone, uzyskawszy 16,65 pkt. na 100 możliwych. To wynik lepszy od 2016 r. o 0,7 pkt.—głównie dzięki lepszej kondycji amerykańskiej gospodarki.

Na drugim miejscu są Chiny z 14,0 pkt.—to już największa gospodarka świata według parytetu siły nabywczej. Ewolucja poszczególnych wymiarów mocy Chin wskazuje, że to one mogą stać się globalnym liderem w niedalekiej przyszłości. Co prawda, Państwu Środka nie udało się jeszcze pokonać USA, ale przy obecnych trendach stanie się to za 15-20 lat.

Oczywiście nie ma pewności, że trend wzrostowy Chin się utrzyma. Nie wiadomo na przykład, czy uda się utrzymać wzrost gospodarczy na tym obecnym poziomie przy rosnącej populacji osób starszych. Wpływ na kraj będzie miała także prowadzona w latach 80. i 90. tzw. polityka jednego dziecka, która mocno wpłynęła na demografię tego kraju.

USA i Chiny to dwie największe potęgi świata, które deklasują pozostałe państwa—pomiędzy nimi a trzecim państwem rankingu rozpościera się przepaść rzędu 8-10 pkt. To trzecie miejsce przypada Indiom z wynikiem 5,33 pkt., natomiast dążąca do stania się “trzecim imperium” Rosja jest od dwóch lat czwarta (zaledwie o 0,1 pkt za Indiami).

Kolejne miejsca, 5-7, w pierwszej dziesiątce zajmują słabsze od Rosji o 2 pkt kraje europejskie: Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Pozycję ósmą zajął z kolei prężny rywal polityczny Chin—Japonia. TOP 10 najsilniejszych krajów świata zamykają Brazylia i Kanada.

Jeśli wykroczymy poza moc poszczególnych państw, w skali globu na szczególną uwagę zasługuje ogromny potencjał Unii Europejskiej. Nawet bez Wielkiej Brytanii wspólnota byłaby największym globalnym graczem (z 20,8 pkt, wyprzedzając USA o cztery punkty). Jednak w obecnym stanie rzeczy stopień integracji Unii jest daleki od organizacji typu państwowego—a zatem jej pełen potencjał pozostaje mocą wykorzystaną tylko częściowo.

Z kolei najsłabsze państwa na świecie to Sierra Leone, Burundi, Liberia, Erytrea, Dżibuti, Gwinea-Bissau, Lesotho, Suazi, Gambia, Gwinea Równikowa, Komory, Bhutan, Antigua i Barbuda, Puerto Rico oraz oceaniczna Mikronezja.

Jak zmieniał świat od 1991 roku? Rzeczywista moc Unii Europejskiej dzięki integracji niezmiennie rośnie, a jej teoretyczny potencjał od końca lat 90. przewyższa potencjał USA. Stany Zjednoczone pozostają światową potęgą, choć w ich wypadku widoczny jest trend spadku mocy, przy stabilnym wzroście mocy Chin.

Z kolei trzecia przez większość badanego okresu Rosja od kilku lat minimalnie ustępuje Indiom1, choć jej pozycja głównego rozgrywającego jest stabilna i w perspektywie krótkoterminowej pozostaje niezagrożona. Piąty kraj w rankingu to stabilne, choć nieco słabnące Niemcy.

Źródło: Opracowanie InEuropa


  1. W stosunku do globalnych danych z poprzedniego roku dokonaliśmy rekalibracji wyników z całego badanego okresu m.in. ze względu na uwzględnienie czynnika innowacji jako elementu indeksu kulturowego (zob. wstęp).