Porównywarka mocy państw
Zdecyduj, co jest ważne

Nie da się opisać, a nawet pokazać, wszystkich istotnych zależności związanych z mocą krajów w tak krótkiej publikacji. Dlatego skonstruowaliśmy porównywarkę mocy, w którym to ty decydujesz, co jest ważne. Dzięki niej możesz uprawiać datamining samodzielnie, porównywać (1) moc różnych krajów, (2) różnych aspektach mocy, (3) w różnym okresie czasu. Dzięki temu generujesz oryginalny wgląd analityczny.

Wykorzystując przeglądarki w publikacjach naukowych, proszę cytować Indeks Mocy Państw następująco:

P. Arak, G. Lewicki, “State Power Index/Indeks Mocy Państw”, In.Europa Institute, Warsaw 2018, [link], retrieved [date].