Australia
Średnia siła świata

Liderem Australii i Oceanii pozostaje Australia, będąca też 13 krajem świata pod względem mocy. Od kilku lat część naukowców, zwłaszcza z Australii1, próbuje promować w odniesieniu do tego kraju termin “średniej potęgi” (middle power). Dzięki takiemu ujęciu Australia zyskiwałaby w warstwie opisowej status wskazujący na rolę lidera w swoim regionie.

Autorzy teorii middle power uważają, że w trakcie okresów niepewności—podobnie jak w naszych czasach—państwa średniej wielkości mają większe możliwości wpływania, kształtowania dyskursu i być może odciągania świata od nieustannych cyklów wielkiego konfliktu siłowego. Posiadanie statusu “średniej potęgi” jest pożądaną etykietą, nie tylko dla zachodnich państw, takich jak Kanada czy właśnie Australia, ale także dla wschodzących mocarstw, jak Korea Południowa, Indonezja, Turcja czy Meksyk.

Potęgi średnie są zdolne do zapewnienia sobie własnej obrony, lecz nie mają istotnych zdolności przymuszania siłowego innych. Kraje te są też w stanie—co do zasady—kształtować pewne części systemu międzynarodowego. Choć nie mają ważnego wpływu na jego centralną strukturę, to mogą przynajmniej udoskonalać określone jego części w sposób odpowiadający ich interesom.

To co przemawia za uznaniem Australii za średnią potęgę to fakt, że jest wyspą, którą łatwo bronić; skuteczność na arenie międzynarodowej oraz pozostawanie częścią najbardziej wpływowej na świecie kultury anglosaskiej.

Wymiary mocy Australii w 2017 r. (pkt.)

Źródło: Opracowanie InEuropa

Pozostałe duże kraje regionu—Nowa Zelandia (63.) i Papua Nowa Gwinea (121.) są już znacznie słabsze. Z kolei Mikronezja, jeden ludniejszych archipelagów składający się z ponad 600 wysp z pozycją rankingową 168. jest w naszym rankingu mocy krajem ostatnim (choć nie jest najsłabszym krajem na świecie2).

Mieszkańcom Mikronezji, tak jak obywatelom innych krajów Oceanii zagraża ocieplenie klimatu i podnoszący się w związku z tym poziom wód. Trwająca już spontaniczna migracja z tych rejonów w kierunku większych wysp czasem powoduje dramaty, ponieważ kraje takie jak Australia czy Nowa Zelandia nie traktują migrantów tego typu jako uchodźców i nie pozwalają się osiedlać na swoim terenie3.

Ranking krajów Australii i Oceanii według Indeksu Mocy Państw w 2017 r. (pkt.)

Źródło: Opracowanie InEuropa


  1. A. Carr, “Is Australia a middle power?”, Australian Institute of International Affairs, 2014
  2. Mikronezja nie jest najsłabszym państwem świata, bo część krajów Oceanii, także tych dużo słabszych od Mikronezji, nie zostało uwzględnionych w Indeksie Mocy Państw ze względu na brak kompletnych zestawów danych o ich wymiarach mocy w badanym okresie.
  3. G. Lewicki, “Tysiąc nowych Atlantyd”, Tygodnik Wprost, 11 sierpnia 2014