Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ gościem in.europa [FOTO]

13 listopada 2018 roku Instytut in.europa miał zaszczyt gościć na śniadaniu in.europa

Panią Hannę GRONKIEWICZ-WALTZ, Prezydent m.st. Warszawy

Śniadanie in.europa to inicjatywa instytutu in.europa, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Projekt finansowany jest z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Udostępnij