Emma Baines – europejska droga Wielkiej Brytanii. Wyzwania i perspektywy

7 listopada 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć w Akademii in.europa Emmę Baines, Dyrektor Działu Politycznego Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. Spotkanie dotyczyło europejskiej drogi Wielkiej Brytanii – zarówno w kontekście aktualnie toczących się negocjacji, jak również wizji Brytyjczyków na przyszłą współpracę z krajami kontynentu.

Emma Baines wygłosiła wykład, podczas którego zarysowała historyczne zależności między wyspiarzami a Europą – począwszy od starań Wielkiej Brytanii aby dołączyć do wspólnoty w latach 60., po pierwsze referendum w latach 70., aż do roku 2016, kiedy zwołane przez rząd Davida Camerona referendum poskutkowało decyzją o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE – ku ogromnemu zaskoczeniu istotnej części brytyjskiego społeczeństwa.

Istotną część wykładu Emma Bains poświęciła na zaprezentowanie i wytłumaczenie stanowiska rządu Theresy May w trwających negocjacjach. Dyrektor Działu Politycznego ambasady nakreśliła złożoność problemu twardej granicy pomiędzy Irlandią Północną a resztą Zjednoczonego Królestwa. Omówiliśmy także propozycję Brytyjczyków, aby wypracowane w toku negocjacji rozwiązanie umożliwiło Wielkiej Brytanii pozostanie w unii celnej z Unią Europejską. Rząd Theresy May obstawia przy tym stanowisku, równocześnie wykluczając dalsze zapewnianie obywatelom europejskim i brytyjskim prawa do nieograniczonej, bezwizowej migracji.

W kontekście priorytetów Wielkiej Brytanii na nadchodzące lata, rozmawialiśmy o utrzymaniu bliskich relacji z Unią Europejską – w tym również z Polską. Jest to istotny sygnał dla polskich eksporterów, ponieważ Wielka Brytania jest trzecim pod względem wielkości rynkiem zbytu dla polskich produktów. Kolejnym priorytetem Brytyjczyków jest dalsza ścisła współpraca z krajami UE w obszarach bezpieczeństwa (również cyberbezpieczeństwa), obronności, przeciwdziałania przestępczości i terroryzmowi oraz ochrony granic. Natomiast obszary działań, w których w wyniku Brexitu Wielka Brytania będzie miała większą swobodę w kształtowaniu niezależnej polityki to przede wszystkim polityka migracyjna oraz handel z krajami spoza kontynentu.

W części otwartej spotkania Emma Baines odpowiadała na pytania uczestników, które dotyczyły globalnych celów Wielkiej Brytanii, aspektów polityki wewnętrznej oraz różnych scenariuszy na toczące się negocjacje oraz okres przejściowy po 29 maja 2019 roku.

Swój wykład Emma Baines skończyła życzeniem, aby trwające negocjacje – sytuacja bez precedensu w historii Unii Europejskiej – zakończyły się umową, który zadowoli obydwie strony. Kluczowym zadaniem jest uniknięcie tzw. No Deal Brexit, który w praktyce oznaczałby straty gospodarcze i problemy administracyjne zarówno dla strony brytyjskiej, jak i dla UE.

Nadchodzące tygodnie pokażą, jaki będzie ostateczny kształt wypracowywanego porozumienia.

Autorką relacji jest uczestniczka Akademii in.europa Weronika Sarnowska, która moderowała spotkanie.

 

Akademia in.europa to edukacyjna inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Projekt finansowany w ramach projektu Erasmus+ Unii Europejskiej.

 

Udostępnij