Spisek żarówkowy, czy co?

Pan prezydent Andrzej Duda dziś w Berlinie:

– Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego UE zabrania tego, zabrania tamtego. Dlaczego na przykład w sklepie nie można w tej chwili kupić już zwykłej żarówki, można kupić tylko żarówkę energooszczędną? 💡Nie wolno kupić, bo UE zakazała

Zakaz sprzedaży zwykłych, tradycyjnych żarówek nieenergooszczędnych to jakiś unijny spisek…?

Wyjaśniamy:

➡️ Do wycofania tradycyjnych żarówek przyczyniła się głównie chęć zmniejszenia zużycia energii.

➡️ Dzięki nowym przepisom zaoszczędzona energia odpowiadać będzie rocznemu zużyciu energetycznemu 11 mln gospodarstw domowych, a rachunki za energię zmniejszą się średnio o 25 euro rocznie w każdym gospodarstwie domowym.

➡️ Wyższy koszt poniesiony przy zakupie żarówki energooszczędnej szybko się zwróci, ponieważ zużywa ona 4-5 razy mniej energii niż żarówka tradycyjna, a okres jej żywotności jest 6-10 razy dłuższy.

Dzięki tym rozwiązaniom zyskają zarówno konsumenci (dzięki niższym opłatom za energię), jak i środowisko naturalne oraz nowoczesny europejski przemysł oświetleniowy. Zyska więc Pan prezydent, jego córka i sąsiedzi. Zyskujemy my.

Więcej: http://www.europarl.europa.eu/…/…/euromity/mity/zarowki.html