Jan Szyszko jest in!

Z radością informujemy, że do grona ekspertów in.europa dołączył Jan Szyszko!

Ukończył interdyscyplinarne studia europeistyczne na Kolegium Europejskim oraz politologię i geografię na Trinity College w Dublinie i Uniwersytecie Karola w Pradze.

Stażysta Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Do końca lipca związany był z Polityką Insight gdzie odpowiadał za śledzenie wydarzeń politycznych w krajach członkowskich Unii i w Brukseli.