Rozmowa o Europie. Letnie spotkanie In.Europa

Spotkanie „Rozmowa o Europie”, które odbyło się 26 czerwca w Warszawie było okazją wymiany poglądów i dyskusji o przyszłości projektu europejskiego i do uroczystego zakończenia Akademii In.Europa.

Gościem honorowym był Dr. Tobias Rüttershoff z Referatu ds. Europy Środkowo-Wschodniej Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie. Wystąpili także uczestnicy drugiej edycji Akademii In.Europa Natalia Król i Marcin Kozak. W spotkaniu udział wzięli posłowie, dyplomaci, przedstawiciele instytucji, thinktanków i organizacji pozarządowych, mediów, a także absolwenci Akademii In.Europa. 

Spotkanie otworzyła Anna Radwan, założycielka in.europa, która zwróciła uwagę, że piętnaście lat po referendum europejskim znaleźliśmy się w trudnym momencie i czeka nas sporo pracy na polu europejskim. Dziejące się na naszych oczach zmiany w Unii mogą będą ogromnym wyzwaniem dla Polski. Członkostwo Polski w Unii w wymiarach gospodarczym i społecznym, pozostaje niewątpliwym sukcesem niemniej sposób prowadzenie polityki europejskiej izoluje Polskę w dyskursie europejskim. Radwan zwróciła uwagę na konieczność włączania młodych ludzi w debatę europejską.

Dr Tobias Rüttershoff wyraził przekonanie o znaczeniu dialogu polsko-niemieckiego i sile projektu europejskiego. Nasz gość nawiązał do historii członkostwa Polski w Unii. Przypomniał ogromny wysiłek, jaki towarzyszył polskiej drodze do członkostwa – począwszy od wymiaru politycznego po obywatelski. Dr Rüttershoff zwrócił uwagę na znaczenie relacji polsko-niemieckich w budowaniu wspólnoty europejskiej opartej na wartościach i poszanowaniu prawa.

Marcin Kozak podsumował projekt Akademii In.Europa: „Trzy miesiące Akademii In.Europa, burzliwej wędrówki po wspólnocie europejskiej i to, że dopłynęliśmy do portu, zawdzięczamy trzem osobom oraz trzem instytucjom. Toteż chciałbym w imieniu koleżanek i kolegów podziękować Ani Radwan, Łukaszowi Lipińskiemu i Andrzejowi Farynie, ale też tygodnikowi POLITYKA, Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polskiej oraz Konrad-Adenauer Stiftung. Wyrazy uznania za opanowanie żywiołu, jaki stanowiła nasza grupa w swych rozlicznych pasjach i za gości, którym przyszło się mierzyć z dociekliwymi pytaniami.

Nie wszystkie odznaczały się przenikliwością osądu, celnością argumentacji czy dalekosiężną perspektywą. Pojawiały się też pytania podszyte wspólnym mianownikiem prostej troski o projekt europejski. I tym lepiej dla dzisiejszego wieczoru, bowiem stąd czerpie źródło tytuł spotkania: „Rozmowa o Europie”. Bycie in rozumiemy jako zadanie większe niż wyłącznie polityczne, jako obecność wewnątrz wspólnoty dialogu angażującej nie tylko wiedzę, ale i emocje.

 

W raporcie In.Europa o piętnastoleciu referendum akcesyjnego widoczny jest rozdźwięk między wiedzą a emocjami w stosunku polskim wobec Unii Europejskiej.  Niemal rok w rok deklarujemy znajomość mechanizmów unijnych i oceniamy swoje umiejętności w tej materii najlepiej w Europie. Jednocześnie samoocena ta nie znajduje pokrycia w badaniach. Jesteśmy jednymi z największych entuzjastów integracji in abstracto, a zarazem coraz mniej marzymy o eurolandzie.

Wierzymy, że z tej dwuznaczności wynika coś więcej niż tylko obawy, że ów rozdźwięk to doświadczenie otwierające na nowe i niejednoznaczne rozmowy o Europie, a dziś i tutaj to najlepsze miejsce, by takie prowadzić”.