Adam Balcer – Polityka rozszerzenia i sąsiedztwa Unii Europejskiej

14 czerwca 2018 na spotkaniu Akademii In.Europa gościł Adam Balcer – obecnie pełni funkcję dyrektora programowego Konferencji Polska Polityka Wschodnia organizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Jest autorem licznych artykułów i raportów na temat Bałkanów, Turcji i państw byłego ZSRR. Obecnie doktorant i pracownik naukowy w Studium Europy Wschodniej UW. Współautor książki „Polska na globalnej szachownicy” (2014). Wykłada także w Akademii Dyplomatycznej oraz Polskim Instytucie Dyplomacji.

Bałkany Zachodnie są swego rodzaju laboratorium dla europejskiej polityki bezpieczeństwa – państwa tego regionu mają europejskie aspiracje jednak droga do spełnienia kryteriów akcesyjnych wciąż jest daleka. O rozszerzeniu Unii Europejskiej oraz polityce sąsiedztwa rozmawialiśmy z Panem Adamem Balcerem, ekspertem ds. międzynarodowych i byłym doradcą Prezydenta RP.

Pan Adam Balcer pierwszą część spotkania poświęcił na przybliżeniu nam kontekstu, w jakim rozmawiamy o rozszerzeniu Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. Region pomimo ograniczonego potencjału gospodarczego jest miejscem rywalizacji pomiędzy Unią Europejską, Rosją, Turcją i Chinami. Unia prowadzi w tym regionie samodzielne misje pokojowe, podjęła się zadania stabilizacji tego regionu zastępując NATO. W ocenie Adama Balcera z racjonalnego punktu widzenia akcesja państw bałkańskich na tle problemów Unii ma niski priorytet jednak gdyby udało się doprowadzić do ich ustabilizowania oraz wejścia w struktury unijne byłby to sukces oraz dowód skuteczności polityki europejskiej i atrakcyjności projektu europejskiego.

 

Następnie omówiliśmy sytuacje Partnerstwa Wschodniego w tym przypadku mamy trzy kraje aspirujące do Unii – Ukrainę, Gruzję i Mołdawie są one miejscem rywalizacji między Unią a Rosją. Ich droga do Unii będzie równie skomplikowana, co Serbii, Kosowa lub Macedonii.

Unia Europejska zobowiązała się wobec państw Bałkanów Zachodnich, że wcześniej czy później dołączą one do rodziny europejskiej. Obecnie najbardziej zaawansowane w negocjacjach akcesyjnych są Czarnogóra oraz Serbia. Przed nimi jeszcze wiele lat ciężkiej pracy, aby spełnić wymagające europejskie standardy odnośnie gospodarki i przede wszystkim praworządności.

Autorem relacji jest Jakub Czapski – uczestnik Akademii In.Europa, który obecnie zajmuje się komunikacją i mediami społecznościowymi w Platformie Obywatelskiej

Akademia In.Europa to edukacyjna inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.