Olbrycht i Siekierski o budżecie UE. Zaproszenie

Pracodawcy  RP i In.Europa zapraszają na debatę:

Nowy budżet Unii Europejskiej z perspektywy Polski – rachunek zysków, rachunek strat

 

Warszawa, ul. Brukselska 7
piątek 25 maja 2018, godz. 13.00-15.00

 

Goście:

dr Jan Olbrycht – sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Budżetu (Wieloletnich Ram Finansowych)

dr Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

 

PYTANIA DO DYSKUSJI

  1. Czy projekt wieloletniego budżetu UE przedłożony przez Komisję Europejską jest korzystny dla Polski? Na ile może on jeszcze ulec zmianie i w jakim kierunku zmiany te mogą podążać?
  2. Jak sfinansować wieloletni budżet po 2020 roku: więcej wpłacać czy mniej wydawać, a może po prostu efektywniej gospodarować?
  3. Jaki wpływ na nowy budżet UE będzie miało opuszczenie Wspólnoty przez Wielką Brytanię oraz konieczność sfinansowania nowych wyzwań stojących przed Starym Kontynentem?
  4. Czy Unia Europejska nadal chce wspierać wspólną politykę rolną oraz politykę spójności? Czy też nowe priorytety i polityki (badań-innowacji, digitalizacji, bezpieczeństwa, migracji) zastąpią „stare”? Jak wpłynie to na przedsiębiorców, rolników, obywateli?

 

Program: 

13.00 – Otwarcie spotkania

Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP

 

13.15 – Wystąpienia wprowadzające do dyskusji:

dr Jan Olbrycht: Wieloletnie ramy finansowe i polityka spójności po 2020 roku – na co może liczyć Polska?

dr Czesław Siekierski: Wspólna Polityka Rolna w „nowym rozdaniu”

 

14.00 Dyskusja
Prowadzenie:

Anna Radwan  – Instytut In.Europa

Jakub Jasiński – Pracodawcy RP

                                   

Uczestnicy:

Przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, politycy i samorządowcy

 

Wieloletni budżet Unii Europejskiej:

  • Wieloletnie ramy finansowe wyznaczają limit rocznych budżetów ogólnych Unii Europejskiej.
  • Określają, ile środków rocznie Unia ma do dyspozycji ogółem, a ile na poszczególne dziedziny, by w co najmniej 5-letnim okresie mogła podejmować wiążące zobowiązania.
  • Obecnie obowiązujące ramy finansowe na lata 2014-2020 opiewają na 1087 mld euro.
  • W ostatnich latach Parlament Europejski walczył o to, by wieloletnie ramy finansowe były bardziej elastyczne, a Unia mogła lepiej opowiedzieć na takie wyzwania jak kryzys strefy euro, migracja czy bezpieczeństwo.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i jednocześnie uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: m.polawska@pracodawcyrp.pl lub telefonicznie: 22 51 88 770

Udostępnij