Sebastian Półciennik – strefa euro – niemiecki punkt widzenia

26 kwietnia 2018 roku odbyło się trzecie spotkanie drugiej edycji Akademii In.Europa. W pierwszej części spotkania z gościnnym wykładem wystąpił Sebastian Płóciennik, Kierownik Programu ds. Trójkąta Weimarskie w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie.

Swoje wystąpienie Sebastian Płóciennik rozpoczął od omówienia historii strefy euro począwszy od systemu walutowego z Bretton Woods. Ekspert pokazał jakie polityczne i gospodarcze korzyści przemawiały w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych za utworzeniem strefy euro. Decydującym momentem dla wspólne waluty był kryzys gospodarczy w UE, którego szczyt przypadł na lata 2008 – 2009. W jego następstwie europejscy politycy oraz urzędnicy Komisji Europejskiej rozpoczęli intensywne prace nad reformą strefy.

Obecnie najważniejszymi projektami reformy strefy euro to francuski projekt unii fiskalnej i niemiecki unii monetarnej. Zdaniem naszego gościa spór Paryża z Berlinem jest nowym wydaniem starego konfliktu między przedstawicielami szkoły neoklasycystycznej a keynsistami w ekonomii. Jest to równocześnie ważny konflikt polityczny w Unii Europejskiej, w którym odmienną pozycję przyjmują kraje południa Europy i kraje północy.

Ostatnia część wystąpienia oraz dyskusja z uczestnikami skupiła się na przyszłości Polski oraz krajów naszego regionu w strefie euro. Państwa członkowskie będące poza strefą euro realizują odmienne strategie związane z przyjęcie wspólnej waluty. Podczas gdy np. Czechy dążą jedynie do zachowania wpływu na zarządzanie unią gospodarczą i walutową, bez wiązania się w kwestii terminu przyjęcia wspólnej waluty, to Bułgaria jest zdeterminowana, żeby do strefy euro przystąpić jak najszybciej. W Polsce przyjęcie wspólnej waluty nie jest obecnie intensywne dyskutowane, chociaż mogła by to być dobra okazja do dyskusji na temat miejsca naszego kraju w Unii Europejskiej oraz przyszłości polskiej gospodarki.

 

Autorem relacji jest Rafał Bajczuk – uczestnik Akademii In.Europa, który jest analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich.

Akademia In.Europa to edukacyjna inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnikaPOLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.