Akademia In.Europa: Magdalena Bryś

Przedstawiamy, Magdalenę Bryś uczestniczkę Akademii In.Europa.

Absolwentka stosunków międzynarodowych, studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach m.in. wolontariatu europejskiego w Słowacji, Rumunii i Macedonii oraz konferencjach w formacie Model European Union (np. w Belgradzie).

Interesuje się regionem Bałkanów Zachodnim (również w kontekście przyszłego rozszerzenia unijnego), innowacjami społecznymi, nowymi technologiami oraz wspinaczką górską.

Akademia In.Europa to inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Fot.Simona Supino/In.Europa