Unia energetyczna. Szansa na nowe otwarcie? [ Analiza ]

 

 

Unia Europejska jest uzależniona od dostaw zewnętrznych. Fundamentem bezpieczeństwa energetycznego jest zapewnienie stabilnego dostępu do źródeł wytwarzania energii.

Tymczasem:

  • UE ma tylko 2% światowych zasobów gazu i uranu oraz 0,65% zasobów ropy naftowej;
  • UE jako całość w aż 54% uzależniona jest od dostaw z zewnątrz. W porównaniu do 44,3% w roku 1990 to znaczący wzrost;
  • problemem jest nie tylko zależność od dostaw, ale i od jednego dostawcy – Rosji, która odpowiada za 27,7% dostaw ropy i 29,4% dostaw gazu do państw Unii;
  • aż sześć państw jest uzależnionych od dostaw gazu od tylko jednego dostawcy w 100%;
  • wymogi porozumień klimatycznych zmuszają państwa, których energetyka oparta jest na węglu (w tym Polskę) do zwiększania ilości importowania gazu co powoduje, że stają przed perspektywą coraz większej zależności od dostaw surowców z zewnątrz;
  • technologie OZE wciąż nie zaspokajają zapotrzebowania ze względu na m.in. wysokie koszty, niestabilność (przykład: farmy wiatrowe a wahania mocy wiatru), brak technologii do magazynowania nadwyżek.
  • W przypadku krajów takich jak Polska wyzwaniem są wysokie koszty modernizacji energetyki.

Więcej na temat Unii Energetycznej:

Unia energetyczna