Świeboda: Unia jako całość, a nie osobisty interes

Photo by Wojciech Grzedzinski 0048 602358885 wojciech.grzedzinski@gmail.com wojciechgrzedzinski.com

Paweł Świeboda – „Unia funkcjonalna”, czyli mniej dogmatyzmu, więcej technicznych rozwiązań

Gościem ostatniego spotkania pierwszej edycji Akademii In.Europa był Paweł Świeboda, zastępca dyrektora European Political Strategy Center, wewnętrznego think-tanku Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania nasz gość odpowiedział na szereg pytań dotyczących zarówno bieżącej sytuacji Unii Europejskiej i jej przyszłości, jak i jego własnej ścieżki zawodowej, ściśle związanej z integracją europejską. Omówił m.in. różnice między postrzeganiem spraw Unii z perspektywy polskiej a tym, jak patrzy się na nie z Brukseli. – W Brukseli widoczne jest myślenie o przyszłości Unii jako całości i w kontekście globalnym, a nie w kontekście narodowym – ocenił. Zwrócił też uwagę na bardziej osobiste doświadczenie pracy w Brukseli. – To miejsce, w którym nikogo nie definiuje to, skąd pochodzi, ale jego charakter czy kompetencje. To miłe zaskoczenie.

Świeboda odniósł się też do kwestii powrotu egozimów narodowych i „wypalenia” euroentuzjazmu widocznego w poczynaniach rządów m.in. Polski czy Węgier. Uzasadniał, że jest to naturalna konsekwencja drogi, jaką państwa naszego regionu przebyły po roku 1989. – Doskwierał nam „syndrom akcesji”. Ciągle wszędzie wchodziliśmy – do Rady Europy, do NATO, do UE – wciąż się dostosowując i nie mając przy tym wiele do powiedzenia. Okres transformacji był też okresem pewnego zaniedbania poczucia wspólnoty. Obecny rząd dobrze zidentyfikował tę lukę, choć można dyskutować o tym, jak próbuje ją wypełniać – stwierdził.

Wicedyrektor European Political Strategy Center zwrócił też uwagę na dużą różnicę pomiędzy dwoma wymiarami integracji Polski nie tylko z UE, ale ze światem zachodnim w ogóle. – Gospodarczo konsekwentnie zbliżamy się do peletonu, natomiast kulturowo czy tożstamościowo chyba nie byliśmy od siebie dalej od 30 lat.

Mimo to, w ocenie naszego gościa eurosceptycyzm powoli przemija. – Wpływa na to m.in. zmiana pokoleniowa wśród liderów, której skrajnym przykładem jest 31-letni kanclerz Kurz w Austrii. Ci politycy patrzą na Unię jako na coś zastanego, to zmiana podejścia. Przestajemy już dyskutować o tym, czy Unii ma być „mniej” czy „więcej”. Rozmawiamy o tym, „jaka” ma być.

Zapytany o wizję przyszłości Unii Świeboda stwierdził, że właściwym kierunkiem jest przyjęty obecnie, bardziej funkcjonalny charakter integracji. – Mniej dogmatyzmu, więcej technicznych rozwiązań. Przykładem jest tu kwestia obronności. Mamy w niej dynamiczny postęp, m.in. ze względu na brexit, bo do tej pory hamowała go Wielka Brytania – zauważył. Wykluczył perspektywę budowy Unii jako Stanów Zjednoczonych Europy. – Nie będziemy Stanami, jednym państwem. Jesteśmy zupełnie innym organizmem niż USA.

Autorem relacji jest Stefan Kabat, uczestnik Akademii In.Europa.

Akademia In.Europa to edukacyjna inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

*

Paweł Świeboda – zastępca dyrektora European Political Strategy Center, znaczącego think-tanku przy przewodniczącym Komisji Europejskiej.  W latach 1996-2000 doradca prezydenta RP ds. Unii Europejskiej. Szef Biura Integracji Europejskiej w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2000-2001. Od roku 2001 do 2006 dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w MSZ. W latach 2006-2015 prezes zarządu Fundacji demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej. W roku 2014 został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Udostępnij