Witold Naturski – praca w instytucjach unijnych

15 lutego w redakcji tygodnika POLITYKA odbyło się przedostatnie spotkanie Akademii In.Europa, której gościem był Witold Naturski, Szef Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

W trakcie spotkania z uczestnikami Akademii, Pan Naturski opowiedział o tym jak dostać pracę w instytucjach europejskich. Zaznaczył, że podstawowym warunkiem podjęcia pracy w instytucjach unijnych jest zdanie egzaminu EPSO .

– Zgodnie z obowiązującym zasadami w tych instytucjach urzędnicy co 7 lat muszą zmienić miejsce zatrudnienia i jest to głównie skierowanie do pracy zagranicą, przepis ten nie dotyczy jedyni pracowników kontraktowych – podkreślił na spotkaniu Naturski.

– Wszystkie komunikaty wydawane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie musi być zatwierdzone przez dyrektora Przedstawicielstwa i to on bierze za nie pełną odpowiedzialność – powiedział na spotkaniu Szef WIiKS.

Zapytany o brak aktywności mediów lokalnych w sprawy europejskie Naturski jako przyczynę wskazał m.in. braki kadrowe w redakcjach regionalnych przez co redaktorzy naczelni nie są sobie w stanie pozwolić na posłanie dziennikarza na szkolenie do Warszawy czy Brukseli.

 

Autorem relacji jest Artur Jaskulski, uczestnik Akademii In.Europa.

 

Akademia In.Europa to edukacyjna inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Udostępnij