Akademia In.Europa. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Akademia In.Europa to doskonałe miejsce do poszerzenia wiedzy o procesach, które na naszych oczach dzieją się w Unii Europejskiej i w polityce zagranicznej. Oferujemy współpracę z doświadczonymi analitykami w zróżnicowanym gronie uczestników.

Akademia In.Europa daje szanse pogłębienia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności analitycznych. To także wyjątkowa okazja do spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata polityki, kultury, mediów.

Akademia In.Europa ma charakter kameralny. Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych, co dwa tygodnie w redakcji tygodnika POLITYKA.

Każde spotkanie trwa ok. 3 godzin i składa się z dwóch części:

Pierwsza część: spotkanie z osobistościami ze świata polityki, mediów i kultury.

Druga część: zespołowa pracy analityczna pod merytoryczną opieką. Efektem cyklu jest wypracowany wspólnie przez uczestników materiał analityczny, który zostanie opublikowany.

Charakterystyka kandydatów:

Projekt skierowany jest do osób w wieku 20-35 lat (w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy przesunięcie wyższej i niższej granicy wieku).

Szukamy osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności analityczne, poznać ciekawych ludzi, inspirować dyskusję o przyszłości projektu europejskiego Akademia In.Europa skierowany jest do studentów, absolwentów, działaczy organizacji pozarządowych, think-tanków, sektora prywatnego, urzędników oraz wszystkich zainteresowanych Unią Europejską.

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

  • wiedzy z obszaru polityki europejskiej i państwa
  • zainteresowania rozwijaniem umiejętności analitycznych
  • znajomości języka angielskiego
  • umiejętności pracy zespołowej

Terminy:

Akademia In.Europa odbywa się od marca 2018 do czerwca 2018 roku, co dwa tygodnie w czwartki w godzinach popołudniowych.

Spotkania odbywają się w siedzibie tygodnika POLITYKA, przy ul. Słupeckiej w Warszawie.

Proces rekrutacji: 

Rekrutacja do projektu Akademia In.Europa trwa do 4 marca 2018.  Należy wypełnić formularz, który znajduje się tutaj: https://goo.gl/forms/ysWhbSXFOvBdo1QX2

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: in@ineuropa.pl

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na początku marca w Warszawie. Czas rozmowy to 15-20 minut. Kandydaci sami pokrywają koszt dojazdów.

 

 

Akademia In.Europa to inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Inicjatorami projektu są:

Instytut In.Europa – proeuropejska organizacja, której celem jest wprowadzanie do debaty publicznej najważniejszych tematów europejskich oraz skuteczna edukacja proeuropejska.

Tygodnik POLITYKA – najdłużej wydawany tygodnik opinii na rynku polskim o niekwestionowanej pozycji lidera zarówno pod względem sprzedażowym jak i kształtowania świadomości światopoglądowej.

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce – Wolność, sprawiedliwość i solidarność są hasłami przewodnimi, którymi w swojej pracy kieruje się Fundacja Konrada Adenauera (FKA). FKA jest fundacją polityczną, ideowo bliską Unii Chrześcijańsko Demokratycznej (CDU).

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – Przedstawicielstwo jest biurem Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. Naszym zadaniem jest: objaśnianie wpływu polityki UE na życie obywateli w Polsce. Udzielanie polskiemu rządowi oraz innym organom i zainteresowanym stronom w Polsce informacji o UE. Oferowanie informacji służbom prasowym i medialnym w Polsce na temat aktualnej polityki UE. Reprezentowanie Komisji Europejskiej w Polsce. Informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce.