Co myślimy o Unii Europejskiej? Najnowsze badania

Wniosek Komisji Europejskiej o stwierdzenie istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości europejskich w Polsce jest nieco częściej odbierany krytycznie niż przyjmowany ze zrozumieniem. Ponad dwie piąte badanych (43%) uważa, że uruchomienie wobec Polski art. 7 TUE jest nieuzasadnione. O zasadności tego kroku przekonanych jest 38% ankietowanych – wynika z najnowszych badań CBOS-u.

W ocenie blisko połowy respondentów (46%) decyzja Komisji Europejskiej wynika z niechęci do PiS i obecnych władz naszego kraju. Mniej badanych (37%) odbiera ją jako wyraz troski o stan praworządności i demokracji w Polsce.

Ponadto, jak podaje CBOS w odczuciu społecznym wniosek KE o stwierdzenie istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości europejskich w Polsce częściej uznawany jest za niedopuszczalną (45%) niż dopuszczalną (34%) formę nacisku na polskie władze.

  • Opinie na temat uruchomienia wobec Polski art. 7 TUE różnicuje religijność oraz, przede wszystkim, orientacja polityczna i sympatie partyjne badanych.Im rzadszy udział w praktykach religijnych, tym częstsze zrozumienie dla decyzji KE i odwrotnie.
  • Jako uzasadnioną, motywowaną troską o praworządność i demokrację w Polsce oraz będącą dopuszczalną formą nacisku na polskie władze postrzega ją większość respondentów identyfikujących się z lewicą, a także z politycznym centrum.
  • Dość jednoznacznie krytycznie odbierają ją badani deklarujący prawicowe poglądy polityczne.

W elektoratach głównych ugrupowań politycznych uruchomienie przez KE art. 7 TUE budzi skrajnie różne reakcje:

  • Ze rozumieniem decyzję Komisji Europejskiej przyjmują zdeklarowani wyborcy PO i Nowoczesnej. Krytykuje ją natomiast ogromna większość sympatyków PiS.
  • Stosunkowo najbardziej zróżnicowane są opinie zwolenników Kukiz’15, wśród których przeważa jednak przekonanie, że uruchomienie wobec Polski art. 7 TUE jest nieuzasadnione, podyktowane niechęcią do rządzącej w naszym kraju partii oraz stanowi niedopuszczalną formę wywierania presji na polskie władze.
  • Groźbę nałożenia na Polskę sankcji dostrzegają głównie badani utożsamiający się z lewicą (73%) i centrum (69%), zdecydowanie rzadziej respondenci deklarujący prawicowe poglądy polityczne (33%).

 

Poparcie dla członkostwa jest bez zmian wysokie: 

  • Decyzja Komisji Europejskiej o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 TUE nie wpłynęła na poziom aprobaty członkostwa w Unii Europejskiej.
  • Poparcie dla przynależności naszego kraju do UE jest wysokie i, jak dotąd, stabilne.
  • Do zwolenników obecności Polski w UE zalicza się 87% ogółu badanych, natomiast co dziesiąty (10%) określa się jako jej przeciwnik.

 

Źródło: CBOS, „Reakcje na uruchomienie wobec Polski art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej”, styczeń 2018