Oświadczenie: NIE antysemityzmowi

 

 

Rok 2018 powinien być okresem jednoczącej nas refleksji nad 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Okazją do świętowania i przypomnienia wielkich osiągnięć polskiej historii. Dziś bliżej nam, niestety, do atmosfery haniebnych wydarzeń marca 1968 r. – i to u progu ich 50. rocznicy.

Jesteśmy świadkami coraz bardziej powszechnej nienawiści, ksenofobii i społecznego przyzwolenia na antysemityzm, które płyną także ze strony władz państwowych oraz mediów publicznych. Ewentualne reakcje powołanych do tego instytucji pozostają jedynie symboliczne i nie mają większego przełożenia na rzeczywistość.

Jako członkowie Akademii In.Europa, przywiązani jesteśmy do wartości demokratycznych, tolerancji, poszanowania różnorodności, a szacunek wobec innych oraz wobec historii Polski i Europy to dla nas wartości najwyższe. Dlatego, wobec narastającego w ostatnich dniach kryzysu spowodowanego nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, protestujemy przeciwko próbom dekretowania „jedynej słusznej” wersji historii. Sprzeciwiamy się opieraniu polityki historycznej na fałszu i szowinizmie.

Jesteśmy oburzeni i mówimy stanowcze NIE rozbudzaniu w społeczeństwie najniższych i najgorszych instynktów – nienawiści, ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu – przez przedstawicieli władz państwowych, a także przez media publiczne. Nie chcemy, by istniało przyzwolenie na jakąkolwiek formę antysemityzmu, czy to aktywnego, czy „walczącego z opuszczoną przyłbicą”, jak rozróżniał w 1960 r. młody wówczas publicysta, Tadeusz Mazowiecki.

Wreszcie – nie zgadzamy się na rujnowanie ciężko wypracowanego dorobku kolejnych rządów, prezydentów, ekspertów, intelektualistów i wszystkich obywateli, którzy w ciągu ostatnich 30 lat ciężko pracowali na rzecz Polski demokratycznej, zakorzenionej w gronie zachodnich demokracji, budującej – często z trudem – dobre, silne relacje z partnerami z całego globu, m.in. z Izraelem. Rujnowanie tego dorobku jest sprzeczne nie tylko z interesem Rzeczypospolitej, ale i ze zwykłą, ludzką przyzwoitością.

Trudno jest opisać uczucie zniesmaczenia i zażenowania, które towarzyszą nam od początku tej próby wykorzystania tragicznych kart naszej wspólnej historii do cynicznej gry politycznej obozu władzy. Uważamy, że to zachowanie haniebne, które powinno spotkać się ze zdecydowaną reakcją wszystkich przyzwoitych ludzi.

My, niżej podpisani, apelujemy do władz państwowych o podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu wycofanie się z nowelizacji ustawy o IPN oraz rozpoczęcie realnych działań, mających na celu wspieranie otwartego, wolnego i tolerancyjnego społeczeństwa.

 

Damian Iwanowski, Artur Jaskulski, Stefan Kabat, Aleksandra Kluczka, Jakub Krawczyk, , Maria Magierska, Karolina Myszka, Joanna Pankowska, Aleksandra Polak, Hubert Różyk, Piotr Stolecki, Marzena Świderska oraz Andrzej Faryna, Łukasz Lipiński, Anna Radwan.

 

Akademia In.Europa to inicjatywa skupiająca młodych ludzi zainteresowanych i inspirujących dyskusję o przyszłości projektu europejskiego.