Piotr Arak
Grzegorz Lewicki
Współpraca: Krzysztof Kutwa, Łukasz Lipiński, Anna Radwan

Warszawa, maj 2018 r.