Michał Olszewski – Miasta w Europie

21 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Akademii In.Europa. Gościem spotkania był Michał Olszewski, Wiceprezydent Warszawy.

W trakcie spotkania z uczestnikami Akademii, Wiceprezydent stolicy opowiedział o swojej drodze zawodowej w administracji publicznej, którą rozpoczął od pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Następnie, w 2004 r. trafił do Ministerstwa Gospodarki i Pracy, gdzie zaczął się zajmować funduszami unijnymi, co jak mówi bardzo mu się przydało podczas pracy w warszawskim ratuszu, do którego trafił w 2007 roku. Cztery lata później, w 2011 r. Michał Olszewski został powołany na funkcję Wiceprezydenta m.st. Warszawy.

Prezydent Olszewski powiedział, że podczas swojej pracy jako Wiceprezydent najwięcej czasu poświęcił trzem projektom: rewitalizacji, projektowi „Wisła” oraz ustawie o metropolii. –  Ponadto, Warszawa jako jedno z pierwszych miast podpisała „Deklarację na rzecz niższego emitowania spalin” i od 2019 r. nie będzie kupowała autobusów z silnikiem diesla – dodał Wiceprezydent. Podczas spotkania przyznał również, że 80% pracy polega na sprawach bieżących i „gaszeniu pożarów”.

–  Uważam Pakt Amsterdamski za dobre rozwiązanie, jesteśmy jednym państwem w UE, gdzie „drugoligowe miasta” są traktowane na równi. Od ubiegłego roku prezentujemy wspólnie raporty gospodarcze polskich miast – dodał Wiceprezydent.

–  Jeśli pozycja naszego kraju w Unii Europejskiej spada, to spada także reputacja i atrakcyjność inwestycyjna Warszawy – stwierdził Olszewski. Udało się nam m.in. wywalczyć w UNESCO większe środki na promocje naszych zabytków. Dlatego dziś ważnym wyzwaniem dla Warszawy jest konsekwencja w działaniu i długofalowe realizowanie projektów – dodał.

Autorem relacji jest uczestnik Akademii In.Europa Artur Jaskulski.

Udostępnij