Rezolucja PE z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

Parlament Europejski rozpoczął formalny proces prowadzący do rozpoczęcia pierwszego etapu tzw. procedury art. 7. Traktatu o UE w sprawie Polski.

Posłowie są zdania, że sytuacja w Polsce stwarza „wyraźne ryzyko poważnego naruszenia” europejskich wartości, wśród nich zasady państwa prawnego, zapisanych w Traktacie.

Posłowie apelują w rezolucji do polskich władz o przestrzegania wspólnych wartości europejskich wymienionych w art. 2 TUE i w Konstytucji RP oraz, między innymi,o:

nieprocedowanie nowych ustaw, jeżeli nie będą one w pełni gwarantować niezawisłości sądownictwa;

pełne wdrożenie wszystkich zaleceń Komisji oraz komisji weneckiej;

przestrzeganie zarządzenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie natychmiastowego zawieszenia masowych wyrębów w Puszczy Białowieskiej;

przestrzeganie prawa do wolności zgromadzeń
zdecydowanego potępienia “ksenofobicznego i faszystowskiego marszu, który miał miejsce w Warszawie” w sobotę 11 listopada 2017 roku;

o zdecydowaną obronę praw kobiet i dziewcząt poprzez zapewnienie bezpłatnej i dostępnej antykoncepcji bez dyskryminacji oraz udostępnienie antykoncepcji doraźnej bez recepty.

Jeżeli ryzyko naruszenia wartości zostanie potwierdzone, a polskie władze odmówią zastosowania się do zaleceń UE, procedura może doprowadzić do zawieszenia prawa głosu Polski w Radzie.

Cały tekst rezolucji dostępny pod adresem: http://bit.ly/2hEQGVg